پنجشنبه 7 بهمن 1400
برای دیدن فیلم ابتدا ثبت نام کنید

ویدئوی آموزش باز کردن ، تشریح و توضیح نحوه کار کاربراتور موتورسیکلت هندا ۱۲۵ به زبان فارسی

ویدئوهای مرتبط