پنجشنبه 7 بهمن 1400

سیستم ایموبیلایزر
این قطعه کد مربوط به کلید را به ECU ارسال میکند در شرایطی که کد صحیح نباشد و این قطعه کار نکند و کد را به ECU ارسال نکند چه اتفاقی می افتد ؟ و این که کد نامعتبر باشد ؟
زمانی که این اتفاق بیافتند ECU دستور پاشش انژکتورها را ارسال نمیکند و خودرو روشن نمیشود اما زمانی که کد معتبر نباشد و یا توسط سیستم خوانده نشود همه قطعات خودرو از جمله پمپ بنزین و دیگر قطعات کار نمیکنند و تنها قطعه ای که کار نمیکند انژکتورها هستند و زمانیکه انژکتورها پاشش نکنند بصورت مسلم خودرو روشن نمیشود

از کجا بفهمیم که خودروی ما مجهز به سیستم ایموبیلایزر هست یا خیر ؟
نشانه مجهز بودن خودرو به ایموبیلایزر این است که در صفحه نشان دهنده ها شما یک کلید قرمز رنگ را میبینید که روشن و خاموش میشود و  هنگامی که شما سوئیچ را باز میکنید اگر که کد مربوط به کلید خوانده شود و صحیح باشد چراغ مربوط به ایموبیلایز حتما باید روشن شود و اگر خودروی شما دارای این سیستم باشد و روشن نشود مشخصه این است کد خوانده نشده است و یا نامعتبر است

ویدئوهای مرتبط