شنبه 24 مهر 1400

دستگاه شستشوی موتور خودرو - موتورشویی - بخارشوی صنعتی
دستگاه شستشوی موتور خودرو دارای قابلیت های بالا و مکانیزه به منظور موتورشویی می باشد. این دستگاه قابلیت پاشش همزمادن بخار و ماده شوینده را دارا بوده و می تواند عمل مکندگی و دمندگی را انجام دهد

ویدئوهای مرتبط

با عضویت در سایت به تمامی امکانات سایت دسترسی خواهید داشت