پنجشنبه 7 بهمن 1400

با استفاده از دستگاه شستشوی اولتراسونیک تمام قطعات بخوبی شستشو داده میشوند به نحوی که مثل روز اول نو و براق دیده میشوند
که در این فیلم برای نمونه یک سرسیلندر را برای شستشو داخل دستگاه شستشوی آلتراسونیک قرار میدهند و پس از مدت گفته شده سرسیلندر کاملا نو ٬براق و تمیز میشود

ویدئوهای مرتبط