شنبه 24 مهر 1400

محلول شستشوی داخل موتور (انجین فلاش)
از انجین فلاش برای شستشوی داخل موتور خودرو استفاده میشود و برای این کار کافی است که این ماده داخل موتور( از محل ریخته شدن روغن ) داخل موتور ریخته میشود
برای این کار خودرو را در حالت گرم خاموش میکنیم و این ماده داخل موتور ریخته میشود
و بعد از آن اجازه میدهیم که موتور به مدت ۲۰ دقیقه درجا کار کند و بعد از ۲۰ دقیقه کار موتور ٬ روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض میکنیم
که با این کار داخل موتور ٬‌مجاری روغنکاری رسوب زدایی و پاک میشوند
که استفاده از این برای تمامی خودروها بسیار مفید است

ویدئوهای مرتبط

با عضویت در سایت به تمامی امکانات سایت دسترسی خواهید داشت