يكشنبه 7 آذر 1400

محلول شستشوی سنسور اکسیژن و کاتالیست
این محصول برای شستشوی سنسور اکسیژن و کاتالیست خودروهایی که کیلومتر کارکرد آنها بالا است مورد استفاده قرار میگیرد و سنسور اکسیژن و کاتالیست رسوب گرفتگی و دوده گرفتگی دارند  و بدرستی کار نمیکنند  از این محصول میشود استفاده کرد هم برای خودروهای بنزینی و هم خودروهای هیبریدی (که ترکیب بنزین یا دیزل  یا موتور الکتریکی)میتوان استفاده کرد
بطزی این محصول حاوی ۵۰۰ میلی لیتر است که نحوه استفاده از آن به این شکل است که ما در یک باک که حداقل ۳۰ لیتر بنزین وجود دارد یک بطری را میریزیم و با ماشین شروع به حرکت میکنیم این محلول همراه سوخت سوخته میشود و هنگام خروج از اگزوز هم کاتالیست و هم سنسور اکسیژن را شستشو میدهد در خورورهایی که کیلومتر کارکرد بالاست ممکن است به علت گرفتگی کاتالیست سنسور اکسیژن خطا بدهد و چراغ چک روشن شود و یا شتاب گیریی و نفس ماشین کم شود ٬ 

ویدئوهای مرتبط