شنبه 24 مهر 1400

خوشبو کننده هوا قابل نصب روی دریچه هوا

 این خوشبوکننده هوا به شکل توربو شارژ است که میتواند در محفظه هوای ورودی به کابین داخل اتاق نصب شود و هنگام کار کردن فن هوا خودرو چرخیده و هوای فضای داخل کابین را خوشبو کند

خوشبو کننده هوا داخل کابین خودرو به شکل توربوشارژ
خوشبو کننده هوا داخل کابین خودرو به شکل توربوشارژ

یخچال و گرم کن فندکی ماشین

ویدئوهای مرتبط

با عضویت در سایت به تمامی امکانات سایت دسترسی خواهید داشت