يكشنبه 7 آذر 1400

در اين ويدئوي بسيار كوتاه شما بصورت ساده و خلاصه با ساختمان موتور استارت خودرو و نحوه كار آن آَشنا ميشويد

ابتدا اجزاء موتور استارت و اتوماتیک استارت و نحوه قرارگیری آنها روی هم نشان داده میشود سپس نحوه کار اتوماتیک استارت به هنگام زده شدن کلید استارت که منجر به کار کردن موتور استارت و چرخیدن فلاویل میشود بصورت ساده به شما نشان داده میشود

ویدئوهای مرتبط