پنجشنبه 7 بهمن 1400
برای دیدن فیلم ابتدا ثبت نام کنید

ویدئوی آموزش نصب دزدگیر ماشین با زیر نویس فارسی

آنچه در این فیلم خواهید دید
ابزارهای مورد نیاز

آموزش نصب دزدگیر خودرو

۷ قدم اصلی برای نصب دزدگیر

استفاده از منوالهای راهنمای موجود روی هر دزدگیر

آماده سازی دسته سیمهای دزدگیر

شناسایی ولتاژهای برق ۱۲ ولت باطری - برق پایه جرقه سوئیچ - قطع کن برق استارت - برق بدنه ( زمین )

آماده سازی دسته سیمهای برق میکروسويچ لای درها

آماده سازی میکروسوئیچ لای درها

آماده سازی دسته سیم هشدار باز شدن کاپوت

آماده سازی سیم بوق هشدار

فیلم نصب دزدگیر ماشین

آماده کردن و کلیه دسته سیمها

باز کردن پنل زیر فرمان

نصب اجزایی که باید روی خودرو نصب شود

جایابی اجزای مختلف دزدگیر

نحوه تست و هماهنگ سازی مدارها با مولتی متر

نحوه لحیم کاری اجزا و اتصالات نصب دزدگیر

اتصال دزدگیر به خودرو

یافتن سیم ثابت هشدار

آموزش نصب دزدگیر ماشین

تست سیم  هشدار روشن شدن خودرو با مولتی متر

تشخیص برق بدنه دزدگیر هنگام فعال شدن دزدگیر و بکار افتادن رله قطع کن استارت

تست فعال شدن دزدگیر بوسیله میکروسوئیچ لای دربها

سیم کشی بوق هشدار دزدگیر

سیم کشی فعال شدن چهار راهنما هنگام هشدار دزدگیر

تست هشدار بسته شدن درها

تست کلی دزدگیر

 

 

 

 

 

ویدئوهای مرتبط