شنبه 24 مهر 1400

این رله دارای 15 ترمینال است با روشن کردن سوئیچ موتور برق از فیوز 5 آمپری به ECU رسیده و برق ترمینال 10 در رله اصلی را بدنه کرده و در نتیجه سیم پیچ رله اصلی مگنت شده و پلاتین آن بسته میشود .
در این حالت برق مستقیم پایه 11 به پلاتین رسیده و با بسته شدن پلاتین ولتاژ به ترمینال 9 و 1 میرسد ولتاژ 9 به فن رادیاتور و سوئیچ اینرسی میرسد و ولتاژ 1 به ECU میرود

سوئیچ اینرسی ابتدا به ساکن توسط مگنت دائم خود بسته است بنابراین ترمینال 1 به 3 در سوئیچ وصل می باشد .بنابراین ولتاژ از ترمینال 3 به ترمینال 14 و از آنجا به سیم پیچ رله قدرت رفته و از ترمینال 7 به ECU رسیده و اتصال بدنه میشود . با این عمل رله قدرت فعال بوده و پلاتین آن بسته میباشد بنابراین ولتاژ 12 ولت باطری از فیوز 30 آمپر و ترمینال 8 به ترمینال پلاتین رسیده
و از ترمینال 6 به ترمینال های زیر متصل می شود

برای تغذیه گرمکن سنسور لاندا ، سنسور CMP میل بادامک و سنسور سرعت سنج

ترمینال 13 برق مثبت انژکتورها را تامین میکند
ترمینال 4 برق مثبت کویل  1و 4 - 2 و 3 را تغذیه میکند
5 برق مثبت پمپ بنزین و برق رله کنیستر را میرساند
نتیجه هرگاه مدار سوئیچ اینرسی قطع شود ترمینال خروجی های 4 ، 5 ، 6 و 13 از باطری جدا میشود بنابراین سنسور لاندا ، CMP ، سنسور سرعت سنج ،برق مثبت انژکتورها

ویدئوهای مرتبط

با عضویت در سایت به تمامی امکانات سایت دسترسی خواهید داشت