يكشنبه 7 آذر 1400

تفاوت دینام با آلترناتور چیست؟

تفاوت اصلی دینام ها با آلترناتور در این است که دینام ها میدان مغناطیس ثابت و سیم پیچ متحرکی دارند  اما آلترناتورها برعکس این است یعنی میدان مغناطیسی متحرک و سیم پیچ ثابتی دارند که در آلترناتورها به میدان مغناطیسی روتور گفته میشود و به سیم پیچ استاتور گفته میشود
عیبی که دینام ها داشتند این بود که در سرعتهای پایین راندمانشان کم بود و قادر به شارژ باطری نبودند به همین خاطر کنار گذاشته شده اند و آلترناتور جایگزین دینام شده است

نحوه سیستم شارژ باطری خودرو

تفاوت آلترناتور با دینام
تفاوت آلترناتور با دینام

ویدئوهای مرتبط