يكشنبه 7 آذر 1400

آموزش سیستم شارژ خودرو

سیستم شارژ در خودرو - فیلم آموزش + توضیحات آن
همانطور که می دانید سیستم شارژ خودرو یکی از مهمترین قسمتها در هر خودرویی است

برای کار کردن سیستم های مختلف خودرو به نیروی الکتریکی نیاز است که  منبع تامین آن در حالت خاموش باطری است

شارژ باطری هنگام استارت یا استفاده تجهیزات الکتریکی به مرور کاهش پیدا میکند که برای جایگزین کردن آن به آلترناتور ( دینام ) احتیاج داریم

آلترناتور که به وسیله یک تسمه نیروی موتور را دریافت میکند و این نیرو را شبیه یک نیروگاه به برق تبدیل میکند

نیروی الکتریکی تولیدی آلترناتور برای تامین برق تجهیزات الکتریکی خودرو و شارژ باطری به کار می رود

بر روی آلترناتور یک قظعه به اسم آفتامات یا رگلاتور ولتاژ وجود دارد که برای جلوگیری از نوسان ولتاژ تولید شده توسط آلترناتور به کار میرود

باطری ، استارت ، آلترناتور به وسیله سیم کشی به همدگیر  متصل هستند .تا چرخه کار و شارژ توسط سیستم شارژ کامل گردد

در شکل بالا شما میتوانید نحوه اتصال سیستم شارژ خودرو این سیم کشی را ببینید
در فیلم کوتاه زیر نیز میتوانید قطعات - نحوه کار و ارتباط قسمتهای مختلف سیستم شارژ خودرو را ببینید

 

ویدئوهای مرتبط