در فیلم آموزش نحوه کار صفحه کلاچ خودرو شمابراحتی نحوه کار  کلاچ خودرو را خواهید دانست
همانطور که میدانید وظیفه اصلی تولید نیرو در خودرو توسط موتور انجام میشود و این نیرو توسط مجموعه فلایویل صفحه کلاچ و دیسک به گیربکس منتقل میشود
اما شما گاهی میخواهید که نیروی موتور به گیربکس منتقل نشود یعنی خودرو حرکت نکند( هنگام درجا کار کردن خودرو یا هنگام تعویض دنده )به همین خاطر برای قطع و وصل انتقال نیرو از موتور به گیربکس از  صفحه کلاچ استفاده میکنیم که در انواع مختلف اصطکاکی و هیدرولیکی استفاده میشود

ویدئوهای مرتبط