چگونه از کیفیت روغن موتور مطمئن شویم

یک راه ساده برای چک کردن روغن موتور خودرو وجود دارد که میتوانید بدون نیاز به مراجعه به تعمیرگاه از آن استفاده کنید

به مدت 5 تا 10 دقیقه خودرو را روشن کنید تا موتور گرم شود

سپس موتور را خاموش کنید کاپوت را بالا بزنید ٬ گیج روغن را دربیاورید و یک قطره روغن روی کاغذ سفید بریزید

کاغذ را به یک محیط گرم ببرید و صبر کنید تا روغن کاملا خشک شود بعد از آن ببینید که نتیجه چیست ؟

  • در این مرحله اگر کاغذتان جمع نشده باشد یعنی در داخل روغن آب نیست و کاملا تمیز است
  • اگر مرکز این لکه روغنی تیره باشد یعنی اینکه روغن کثیف است و باید تعویض شود
  • اگر در روی لکه روغن براده های آهنی میبینید یعنی روغن کیفیت خوبی ندارد و در حال خراب کردن قسمتی از موتور خودرو است
  • اگر مرکز کاغذ قهوه ای روشن یا خاکستری شده باشد این بدین معنی است که مواد داخل روغن بخوبی حل نشده است و شما باید روغن ماشینتان را عوض کنید

 

نحوه اطمینان پیدا کردن از روغن موتور
نحوه اطمینان پیدا کردن از روغن موتور

 

 این فیلمها در مورد روغن را هم ببینید

نحوه پاک کردن لک روغن موتور از روی زمین

روش تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

 

ویدئوهای مرتبط