تعلیق و ترمز /  hamid /  01 ارديبهشت 1397

آموزش عیب یابی کمک فنر در خودرو

 این برنامه جهت تسهیل در عیب یابی مجموعه کمک فنر تهیه گردیده است که امید است مثمر ثمر واقع شود
در ابتدا شرایط پذیرش گارانتی خودرو مورد بررسی قرار میگیرد
در صورت مشاهده موارد زیر خودرو شرایط گارانتی را ندارد 

عیب یابی کمک فنر
عیب یابی کمک فنر


۱- دوگانه سوز گردن غیر شرکتی خودرو
۲- تغییر ارتفاع خودرو
۳- اسپرت کردن رینگ و تایر
توجه داشته باشید رینگ و تایر بایستی مطابق استاندارد خودروساز باشد

پس از پذیرش گارانتی خودرو بررسی کنترل وضعیت کمک فنر در دو بخش کنترل وضعیت ظاهری و کنترل عملکرد کمک فنر با توجه به اظهارات مشتری صورت میگیرد

در کنترل وضعیت ظاهری خودرو موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد
وضعیت ظاهری عاج تایرها و میزان فشار باد تایرها کنترل گردد
در مرحله آخر کنترل ظاهری موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد

تست های جلوبندی جلو وعقب و کمک فنر
تست های جلوبندی جلو وعقب و کمک فنر


۱- بازدید کامل جلو بندی و اکسل عقب شامل طبق ٬‌پیچها ٬ سیبک و بوش طبق
جعبه فرمان شامل سیبک و بازویی فرمان و همچنین بوش
و در مرحله آخر بوشهای میل تعادل سپس بوشهای اکسل عقب مورد بررسی قرار گیرد
بررسی سفت بودن پیچهای چهار شاخ واسطه فرمان

۲- بازدید از چرخها : چرخهای خودرو نباید دارای لقی جانبی باشد

بازدید لقی چرخها
بازدید لقی چرخها

۳- بررسی اتصالات کمک فنر جلو و عقب : در بررسی اتصالات کمک فنر عقب سفت بودن پیچهای نگهدارنده کمک فنر عقب به اکسل و پیچ بالای کمک فنر مورد بررسی قرار گیرد
در قسمت کمک فنر جلو سفت بودن پیچ پایینی نگهدارنده کمک فنر ٬ بست نگهدارنده شلنگ ترمز ٬ پیچ بالای کمک فنر و پیچ کلاهک مورد بررسی قرار گیرد

۴- کلاهک یا توپی سر کمک فنر مورد بررسی قرار گیرد ٬ دقت شود نقطه نشانگر به سمت موتور باشد و همچنین در صورت مشاهده هر گونه پارگی کلاهک تعویض گردد

حال کمک فنر را از نظر روغن زدگی بررسی میکنیم در صورتی که نشتی روغن بر روی بدنه بیرونی کمک فنر از محدوده بالای کمک فنر تا پایین نشیمنگاه فنر لول مشاهده شود کمک فنر جهت بررسی بیشتر از روی خودرو دمونتاژ گردد

بازدید میله کمک فنر
بازدید میله کمک فنر

در صورتی که روغن زدگی مربوط به کمک فنر باشد می بایست در تست دستی خلاصی ناشی از روغن ریزی حس گردد که در این صورت کمک فنر را تعویض نمایید
چنانچه بخارات روغن در قسمت بالایی کمک فنر که ناشی از کارکرد آن میباشد مشاهده گردد نیاز به تعویض نمی باشد
لازم بذکر است که میله کمک فنر مورد بررسی قرار گیرد در اثر جسم خارجی مانند انبرقفلی آسیب ندیده باشد درصورت مشاهده آسیب دیدگی میله کمک فنر شرایط گارانتی را ندارد

مبحث خلاصی : خلاصی عبارتست از عدم حرکت یکنواخت میله پیستون در هنگام بالا و پایین رفتن برای تشخیص خلاصی ابتدا بایستی کمک فنر  هواگیری شود

نحوه هوا گیری کمک فنر
نحوه هوا گیری کمک فنر


نحوه هوا گیری کمک فنر : ابتدا میله کمک فنر را تا انتها بالا کشیده سپس کمک فنر را وارونه کرده و میله کمک فنر را تا انتها جمع میکنیم این عمل سه بار پشت سر هم انجام گیرد . پس از هواگیری میله را به سمت پایین فشار میدهیم سپس بلافاصله با سرعت میله را به سمت بالا میکشیم اگر در این عمل حرکت پلکانی بیش از حد مجاز بود خلاصی خلاصی محسوب میشود

ویدئوهای مرتبط