شاسی و بدنه /  hamid /  23 فروردين 1397

آموزش بازوبست داشبورد پژو405

آموزش نحوه بازو بست و مراحل انجام کار برای باز کردن قطعات مختلف داشبورد و خود داشبورد توسط پژو فرانسه
آنچه در این فیلم مشاهده خواهید کرد
مراحل قبل از باز کردن داشبورد
نحوه خارج کردن داشبورد
نحوه در آوردن قاب تعویض دنده برای گیربکسهای دنده معمولی و دنده اتوماتیک
نحوه باز کردن کنسول وسط
نحوه در آوردن ضبط و رادیو پخش پژو 405 و باز کردن کانکتورهای آن
نحوه باز کردن قاب ورود هوا به اتاق
نحوه باز کردن کلیدهای روی کنسول وسط
باز کردن قاب روی ایرکاندیشن
نحوه باز کردن سیم کشی داخلی پژو
نحوه باز کردن قاب فرمان
نحوه باز کردن سیمها مربوط به دسته راهنما
نحوه باز کردن میل فرمان پژو 405

نحوه باز کردن و بستن داشبورد پژو 405
نحوه باز کردن و بستن داشبورد پژو 405


نحوه باز کردن سیم کلاچ
نحوه باز کردن صفحه نشان دهنده ها ( صفحه داشبورد )
نحوه باز کردن فیشها و سوکتهای زیر فرمان
محل مهره های اصلی نگهدارنده داشبورد پژو
نحوه بیرون کشیدن داشبورد به کمک دستیار


نحوه جا زدن داشبورد به کمک دستیار
نحوه مهار سیمهای داشبورد
نحوه بستن میل فرمان و نگهدارنده میل فرمان
نحوه بستن فاب زیر فرمان
نحوه جا زدن وسایل مربوط به کنسول وسط
نحوه جا زدن سر دنده پژو 405 با گیربکس اتوماتیک
نحوه بستن سیم کلاچ
نحوه بازوبست جعبه داشبورد
نحوه باز و بست محل فیوزها

ویدئوهای مرتبط