تعلیق و ترمز /  hamid /  08 فروردين 1397

نحوه رفع صدای ناهنجار لنت ترمز

 چگونه صدای ناهنجار (جیغ کشیدن و جیر جیر کردن) لنت ترمز را رفع نماییم؟
در این فیلم شما ۵ دلیل که باعث میشود ترمز شما به صدا بیافتد و نحوه برطرف کردن آنها را میبینید
ترمز ماشین میتواند یک صدای جیغ مانند یا صدای سابیده شدن داشته باشد و این صدا میتواند بصورت ممتد باشد یا در هنگام ترمز گرفتن باشد

صدای ناشی از ترمز چگونه بوجود می آید؟  لرزشی که در قطعات سیستم ترمز وجود دارد میتواند باعث تولید این صدا شود و وقتی که شما پدال ترمز را فشار میدهید کالیپر دو لنت ترمز شما را به دیسک ترمز فشار میدهد و اصطکاکی که ایجاد می شود باعث توقف خودرو می شود
فاصله بین دیسک و لنت ترمز کمتر از یک میلیمتر است 

 لنگی روی دیسک باعث صدای نویز ریتمیک شود و این لنگی میتواند بوسیله ترمزهای ناگهانی و مخصوصا ترمز دستی هیدرولیکی در مسابقات دریفت بوجود آید
بخاطر فاصله کم بین لنت و دیسک و فشار بالایی که هنگام ترمزگیری ایجاد میشود کوچکترین ذراتی که بین لنت و دیسک باشد باعث ایجاد نویز میشود این نویز میتواند برای لنتهای تازه و لنتهای قدیمی تر نیز میتواند اتفاق بافتد

۵ علت تولید نویز و نحوه بر طرف کردن آنها

۱- فرسوده شدن ترمز
این فرسودگی میتواند مربوط به لنتها ٬ دیسک ترمز یا هر دوی آنها باشد 
فرسودگی لنت را میتوان بوسیله مقایسه لنت نو با لنت کاملا مصرف شده دید که در لنت نو ماده اصطکاکی برجسته بخوبی دیده میشود اما در لنت مستهلک شده تمام این ماده اصطکاکی از بین رفته است و تنها قسمت فلزی لنت باقی مانده است
برای آگاهی از خورده شدن ماده اصطکاکی در برخی از لنتها یک زائده فلزی برای اخطار تمام شدن لنتها وجود دارد
این زائده هنگامی که ماده روی لنت سابیده میشود و ارتفاع آن به حدود ۲ تا ۳ میلیمتر میرسد به دیسک سابیده میشود و یک نویز تولید میکند تا راننده متوجه تمام شدن لنت ترمز خودرو گردد و آنرا تعویض کند
دیسک ترمز نیز میتواند در اثر سابیده شدن فرسوده گردد که معمولا این مشکل در پی چندین بار تعویض لنت اتفاق می افتد چون جنس لنت بسیار نرمتر از جنس دیسک است . سابیده شدن دیسک در قسمت مرکزی آن اتفاق می افتد اما در دوطرف بالا و پایین لبه ایجاد میشود که این لبه ها میتواند به لبه لنت تماس پیدا کرده و صدای بدی  بدهد که این مشکل را بوسیله یک سنباده میتوانید رفع کنید

برای دیسکهای ترمز یک کلفتی حداقل تعریف میشود که برای هر خودرو متفاوت است بطور مثال برای این خودروی ما کلفتی دیسک نو ۲۴ میلیمتر و حداقل کلفتی که میتواند داشته باشد ۲۲ میلیمتر است که با یک کولیس میتوانید آنرا اندازه بگیرید

 ۲- کثیف بودن دیسک و لنت ترمز

 شیارهایی که روی دیسک دیده میشود اغلب در اثر ذرات و سنگ ریزه هایی است که هنگام رانندگی در مسیرهای خاکی و گل و لای بین دیسک و لنت میروند می باشد البته جنس بد لنت نیز میتواند باعث این مشکل گردد یعنی در جنس لنت از مواد فلزی و سخت بیش از حد مجاز استفاده شود همین مشکل نیز میتواند بیافتد

 6:12

 

 

ویدئوهای مرتبط