تجهیزات جانبی و رفاهی /  hamid /  24 اسفند 1396

خوشبو کننده هوا قابل نصب روی دریچه هوا

 این خوشبوکننده هوا به شکل توربو شارژ است که میتواند در محفظه هوای ورودی به کابین داخل اتاق نصب شود و هنگام کار کردن فن هوا خودرو چرخیده و هوای فضای داخل کابین را خوشبو کند

خوشبو کننده هوا داخل کابین خودرو به شکل توربوشارژ
خوشبو کننده هوا داخل کابین خودرو به شکل توربوشارژ

یخچال و گرم کن فندکی ماشین

ویدئوهای مرتبط