مکانیزم عملکرد ترمز بادی خودرو های سنگین

 مکانیزم عملکرد ترمز بادی خودرو های سنگین- انیمیشن نحوه کار سیستم ترمز پنوماتیکی خودروهای سنگین

در ویدئوی شبیه سازی شده شما نحوه عملکرد کلی سیستم ترمز بادی خودروهای سنگین را خواهید دید
معمولا ترمزهای خودروهای سنگین از نوع کفشکی است زیرا ترمزهای کفشکی دارای قدرت بیشتری است که شما در این فیلم میتوانید نحوه باز کردن یک ترمز کفشکی را ببینیند

نحوه کار ترمزهای بادی
نحوه کار ترمزهای بادی

ویدئوهای مرتبط