تعمیر پمپ ترمز زیر پا و بوستر ترمز پراید

در این بخش تعمیرات پمپ ترمز زیرپا و بوستر ترمز مطرح میشود که پمپ ترمز زیر پا دارای دو پیستون برای ایجاد فشار روغن درسیستمهای جلو و عقب اتومبیل است

پمپ ترمز زیر پای پراید
پمپ ترمز زیر پای پراید


همچنین پمپ زیر پا دارای یک مخزن ترمز است که مقدار حداقل و حداکثر روغن ترمز در روی آن مشخص شده است و به سنسور اخطار دهنده سطح روغن ترمز مجهز است

ایرادهای پمپ زیر پا عبارتند از :

نشتی در قسمت اتصال پمپ
خالی کردن پدال در زیر پا
برنگشتن لنتها

برای جدا کردن قطعات پمپ ترمز زیر پا
ابتدا پیستون آنرا به طرف داخل فشار میدهیم و خار نگهدارنده را خارج میکنیم و بعد پیستون آنرا در می آوریم
برای خارج کردن پیستون دوم اول پیچ نگهدارنده پیستون را باز میکنیم  و بعد از آن یکی از مدارهای روغن را با درپوش مسدود میکنیم و فشار باد را به مدار دیگر وصل میکنیم و پیستون دوم را خارج میکنیم
در اینجا دو پیستون داریم که هر یک مربوط به یکی از مدارهای ترمز خودرو است

مدار اول برای ایجاد و انتقال فشار روغن در سیلندر چرخ جلو چپ و سیلندر چرخ عقب راست است
و مدار دوم برای ایجاد و انتقال فشار روغن در سیلندر چرخ جلو راست و سلندر چرخ عقب چپ است

بوستر ترمز
بوستر ترمز

تعویض لنت ترمز پژو405 ٬ پارس،سمند

آموزش نحوه درآوردن لنت ترمز جلو پراید

آموزش تعویض لنت ترمز پژو 206

بوستر

سیلندر ترمز خودروی پراید به بوستر مجهز است
بوستر توسط انرژی نیوماتیک یا مکشی که از موتور دریافت میکند نیروی ترمز را سریعا  به سیستمهای جلو و عقب منتقل میکند

بوستر قابل تعمیر اساسی نیست و فقط برخی از قطعات آن از قبیل گردگیر و فیلترها قابل تعویض هستند
در بوستر ترمز هم میل فشاردهنده به پمپ زیر پا و هم میل فشار دهنده پدال ترمز به بوستر قابل تنظیم هستند که تنظیم این دو اهمیت زیادی دارد

روشهای تست سالم بودن بوستر ترمز خودرو

روش اول: پس از پر کردن پدال در زیر پا موتور را روشن میکنیم بعد از روشن شدن موتور پدال باید نشست کند
روش دوم : اگر در حین روشن بودن موتور ترمز بگیریم نباید دور موتور تغییر کند در صورت تغییر دور موتور بوستر خراب است و علت خرابی در هر دو مورد پاره شدن پرده دیافراگم است و باید بوستر تعویض شود

برای تعویض گردگیر و فیلترهای بوستر ترمز

ابتدا باید کرپی متصل کننده میل بوستر به پدال ترمز را باز میکنیم و بعد از آن مهره آنرا خارج میکنیم بعد از آن گردگیر را از محل خودش خراج میکنیم
سپس واشر نگهدارنده فیلتر نمدی را خارج میکنیم و فیلترها را درمی آوریم
برای تنظیم میل فشار دهنده بوستر به پمپ زیر پا از ابزار اختصاصی به شماره  49B002 762 استفاده میکنیم

نظیم میل فشار دهنده بوستر به پمپ زیر پا
نظیم میل فشار دهنده بوستر به پمپ زیر پا


ابزار را طوری روی پمپ زیر پا قرار میدهیم که دو پایه ابزار روی بدنه پمپ قرار گیرد و بعد از آن پیچ تنظیم ابزار را آنقدر به سمت داخل میپیچانیم تا پیچ تنظیم با پیستون پمپ زیر پا تماس پیدا کند
بعد از آن ابزار اختصاصی روی پمپ زیر پا را برداشته و به حالت عکس روی بوستر قرار میدهیم
بین میل فشاری و پیچ تنظیم ابزار اختصاصی باید ۴۰ تا ۶۰ فیلر یا 0.4 تا 0.6 میلیمتر فاصله باشد در غیر اینصورت با چرخاندن میل فشاری این فاصله را تنظیم میکنیم

تنظیم بوستر و پمپ ترمز
تنظیم بوستر و پمپ ترمز

206

روش های فهمیدن عیب بوستر ترمز

نحوه باز کردن ترمزهای عقبی (کفشکی) پراید

آموزش نحوه تعویض لنت ترمز جلو پراید

ویدئوهای مرتبط