در این انیمیشن سه بعدی ساختار ترمز دیسکی و نحوه عملکرد آن بصورت ساده نمایش داده میشود

ویدئوهای مرتبط