يكشنبه 7 آذر 1400

پک تعمیر موتور تیبا

Attachments:
Access this URL (راهنمای تعمیرات کامل موتور تیبا)راهنمای تعمیرات کامل موتور تیبا[به زبان فارسی][۱۳۸ صفحه]
Access this URL (فیلم آموزشی تعمیر اسبکهای هیدرولیکی تیبا)فیلم آموزشی تعمیر اسبکهای هیدرولیکی تیبا[به زبان فارسی][۱۱ دقیقه]