يكشنبه 7 آذر 1400

تیبا

پک تعمیرات سیستم فرمان تیبا

دانلود فایلهای تعمیراتی سیستم فرمان تیبا

پک تعمیرات ترمز تیبا

دانلود فایلهای تعمیراتی مربوط به سیستم ترمز تیبا

پک تعمیرات سیستم تعلیق تیبا

دانلود فایلهای تعمیراتی مربوط به سیستم تعلیق ( فنر و کمک فنر ) تیبا

پک تعمیرات سیستمهای برقی و الکتریکی تیبا

در این قسمت شما میتوانید فایلهای تعمیراتی مربوط به سیستمهای الکتریکی خودروی تیبا را دانلود کنید

پک تعمیرات سیستم انژکتوری تیبا

در این قسمت فایلهای تعمیراتی مربوط به سیستم سوخت رسانی انژکتوری تیبا قرار داده شده است که میتوانید آنها را دانلود کنید

پک تعمیرات گیربکس تیبا

در این قسمت فایلهای آموزشی تعمیرات گیربکس تیبا قرار داده شده است