سه شنبه 5 مهر 1401

آرشیو فایلهای تنظیم موتور ریو

آرشیو فایلهای تنظیم موتور ریو

Attachments:
Access this URL (فیلم تست کاهش قدر موتور ریو)فیلم تست کاهش قدر موتور ریو[به زبان انگلیسی][۶دقیقه]
Access this URL (فیلم تغییر منیفولد خروجی و افزایش قدرت ریو)فیلم تغییر منیفولد خروجی و افزایش قدرت ریو[به زبان انگلیسی][۱۲ دقیقه]
Access this URL (فیلم عیب یابی شمع و رفع مشکل کاهش قدرت ریو )فیلم عیب یابی شمع و رفع مشکل کاهش قدرت ریو [به زبان انگلیسی][۳ دقیقه]
Access this URL (فیلم تعویض تسمه تایم ریو)فیلم تعویض تسمه تایم ریو[به زبان انگلیسی][۱۲ دقیقه]
Access this URL (فیلم ۲ تعویض تسمه تایم ریو)فیلم ۲ تعویض تسمه تایم ریو[به زبان انگلیسی][۱۴ دقیقه]
Access this URL (فیلم ۳ تعویض تسمه تایم ریو)فیلم ۳ تعویض تسمه تایم ریو[به زبان روسی][۱۱ دقیقه]