دوشنبه 24 مرداد 1401

دانلود پک سیستم انژکتوری پراید

در اینجا برای شما دانلود پک آموزش سیستم سوخت رسانی انژکتوری و کاربراتوری پراید برای شما قرار داده شده است

Attachments:
Access this URL (فیلم سیستم انزکتوری پراید مدل کیا)فیلم سیستم انزکتوری پراید مدل کیا[به زبان فارسی][۳۷ دقیقه]
Access this URL (فیلم سیستم انزکتوری پراید مدل ساژم)فیلم سیستم انزکتوری پراید مدل ساژم[به زبان فارسی][۴۳ دقیقه]
Access this URL (کتاب راهنمای عیب یابی سیستم انژکتوری ساژم ( جانسون کنترلز))کتاب راهنمای عیب یابی سیستم انژکتوری ساژم ( جانسون کنترلز)[به زبان فارسی][۴۲ صفحه ]
Access this URL (کتاب راهنمای عیب یابی سیستم انژکتوری طرح بوش)کتاب راهنمای عیب یابی سیستم انژکتوری طرح بوش[به زبان فارسی][۴۱ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات سیستم انژکتوری کیا KIA (طرح زیمنس))کتاب راهنمای تعمیرات سیستم انژکتوری کیا KIA (طرح زیمنس)[به زبان فارسی][۸۱ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای عیب یابی سوخت رسانی انژکتوری ساژم جدید (جانسون کنترلز جدید)  )کتاب راهنمای عیب یابی سوخت رسانی انژکتوری ساژم جدید (جانسون کنترلز جدید) [به زبان فارسی][۸۳ صفحه]
Access this URL (کتاب عیب یابی سیستم انژکتوری زیمنس قدیم )کتاب عیب یابی سیستم انژکتوری زیمنس قدیم [به زبان فارسی][۳۳ صفحه]
Access this URL (کتاب تعمیرات و سرویس سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) پراید )کتاب تعمیرات و سرویس سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) پراید [به زبان فارسی][۶۵ صفحه]
Access this URL (نقشه سیستم انژکتوری ساژم با ناک سنسور)نقشه سیستم انژکتوری ساژم با ناک سنسور[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (نقشه سیستم انژکتوری ساژم بدون ناک سنسور)نقشه سیستم انژکتوری ساژم بدون ناک سنسور[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (نحوه تعویض سنسور سرعت یا پینیون کیلومتر شمار طرح قدیم)نحوه تعویض سنسور سرعت یا پینیون کیلومتر شمار طرح قدیم[به زبان فارسی][۱۲ صفحه]
Access this URL (نقشه سیستم انژکتوری زیمنس با فرمان هیدرولیک ،فن دو دور و ایموبیلایزر)نقشه سیستم انژکتوری زیمنس با فرمان هیدرولیک ،فن دو دور و ایموبیلایزر[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل عیب یابی و تعویض انژکتور سوخت پراید)دستورالعمل عیب یابی و تعویض انژکتور سوخت پراید[به زبان فارسی][۸ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل عیب یابی و تعویض کویل پراید)دستورالعمل عیب یابی و تعویض کویل پراید[به زبان فارسی][۱۰ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای عیب یابی زیمنس بهبود یافته)کتاب راهنمای عیب یابی زیمنس بهبود یافته[به زبان فارسی][۴۱ صفحه]
Access this URL (کتاب عیب یابی سیستم انزکتوری زیمنس بهبود یافته)کتاب عیب یابی سیستم انزکتوری زیمنس بهبود یافته[به زبان فارسی][۶۷ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات سیستم انزکتوری بوش)کتاب راهنمای تعمیرات سیستم انزکتوری بوش[به زبان فارسی][۶۵ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای مدارات الکتریکی سیستم انژکتوری ساژم و ولئو)کتاب راهنمای مدارات الکتریکی سیستم انژکتوری ساژم و ولئو[به زبان فارسی][۲۸ صفحه]
Access this URL (نقشه سیستم انژکتوری بوش دوگانه سوز)نقشه سیستم انژکتوری بوش دوگانه سوز[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (نقشه سیستم انژکتوری بوش بنزینی)نقشه سیستم انژکتوری بوش بنزینی[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (نحوه عیب یابی سیستم انژکتوری بوش)نحوه عیب یابی سیستم انژکتوری بوش[به زبان انگلیسی][25]
Access this URL (جدول عیب یابی سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) سیستم انژکتوری بوش)جدول عیب یابی سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) سیستم انژکتوری بوش[به زبان انگلیسی][۶ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای سیستم ضد سرقت زیمنس و ولئو)کتاب راهنمای سیستم ضد سرقت زیمنس و ولئو[به زبان فارسی][۷ صفحه]