دوشنبه 24 مرداد 1401

دانلود پک تعمیر موتور پراید

با سلام
در این مجموعه تعمیراتی فیلم‌ها و کتابهای تعمیراتی مربوط به تعمیر موتور پراید جمع آوری شده است

Attachments:
Access this URL (تعمیر موتور پراید بصورت کامل توسط سایپا یدک)تعمیر موتور پراید بصورت کامل توسط سایپا یدک[به زبان فارسی][یک ساعت]
Access this URL (باز کردن قطعات موتور پراید قسمت ۱ - شبکه آموزش)باز کردن قطعات موتور پراید قسمت ۱ - شبکه آموزش[به زبان فارسی][۲۷ دقیقه]
Access this URL (باز کردن قطعات سر سیلندر موتور پراید قسمت ۲ - شبکه آموزش )باز کردن قطعات سر سیلندر موتور پراید قسمت ۲ - شبکه آموزش [به زبان فارسی][۲۳ دقیقه]
Access this URL (باز کردن قطعات موتور پراید قسمت ۳ -شبکه آموزش)باز کردن قطعات موتور پراید قسمت ۳ -شبکه آموزش[به زبان فارسی][۲۸ دقیقه]
Access this URL (باز کردن موتور پراید قسمت ۴ - شبکه آموزش)باز کردن موتور پراید قسمت ۴ - شبکه آموزش[به زبان فارسی][۲۸ دقیقه]
Access this URL (بستن قطعات موتور پراید قسمت ۱ - شبکه آموزش)بستن قطعات موتور پراید قسمت ۱ - شبکه آموزش[به زبان فارسی][۲۸ دقیقه]
Access this URL (فیلم آموزش بستن قطعات موتور پراید قسمت ۲ - شبکه آموزش)فیلم آموزش بستن قطعات موتور پراید قسمت ۲ - شبکه آموزش[به زبان فارسی][۲۸ دقیقه]
Access this URL (فیلم آموزش بستن قطعات موتور پراید قسمت ۳ - شبکه آموزش)فیلم آموزش بستن قطعات موتور پراید قسمت ۳ - شبکه آموزش[به زبان فارسی][۲۸ دقیقه]
Access this URL (فیلم آموزش بستن قطعات موتور پراید قسمت ۴  تایم گیری - شبکه آموزش)فیلم آموزش بستن قطعات موتور پراید قسمت ۴ تایم گیری - شبکه آموزش[به زبان فارسی][۳۰ دقیقه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات کامل موتور پراید)کتاب راهنمای تعمیرات کامل موتور پراید[به زبان فارسی][۱۲۰ صفحه]
Access this URL (کتاب دستورالعمل تعویض سرسیلندر پراید )کتاب دستورالعمل تعویض سرسیلندر پراید [به زبان فارسی][۱۰ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای دستورالعمل تست و تعویض رادیاتور موتور پراید)کتاب راهنمای دستورالعمل تست و تعویض رادیاتور موتور پراید[به زبان فارسی][۱۰ صفحه]