شنبه 22 مرداد 1401

پکیج تعمیرات گیربکس و سیستم انتقال قدرت تندر۹۰

فیلمها ،کتابها و فایلهای تعمیرات گیربکس تندر ۹۰ در این قسمت برای دانلود قرار داده شده است
برای دانلود تمامی این پکها پس از عضویت میتوانید براحتی همه آنها را دانلود کنید

Attachments:
Access this URL (تعمیرات گیربکس تندر ۹۰ - قسمت۱)تعمیرات گیربکس تندر ۹۰ - قسمت۱[به زبان فرانسوی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (تعمیرات گیربکس تندر ۹۰ - قسمت۲)تعمیرات گیربکس تندر ۹۰ - قسمت۲[به زبان فرانسوی][۹ دقیقه]
Access this URL (تعمیرات گیربکس تندر ۹۰ - قسمت۳)تعمیرات گیربکس تندر ۹۰ - قسمت۳[به زبان فرانسوی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (باز و بست گامل گیربکس تندر ۹۰- صفر تا صد)باز و بست گامل گیربکس تندر ۹۰- صفر تا صد[بدون کلام][۱۰ دقیقه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات گیربکس معمولی تندر ۹۰)کتاب راهنمای تعمیرات گیربکس معمولی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۵۰ صفحه]
Access this URL (سیستم کلاچ ، جعبه دنده و سیستم انتقال قدرت تندر ۹۰ با گیرکس معمولی)سیستم کلاچ ، جعبه دنده و سیستم انتقال قدرت تندر ۹۰ با گیرکس معمولی[به زبان فارسی][۱۰۵ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات اساسی گیربکس معمولی تندر ۹۰ )راهنمای تعمیرات اساسی گیربکس معمولی تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۶۵ صفحه]
Access this URL (راهنمای بازو بست و تعمیر جعبه دنده تندر ۹۰ )راهنمای بازو بست و تعمیر جعبه دنده تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۶۴ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات اساسی جعبه دنده معمولی تندر ۹۰ )کتاب راهنمای تعمیرات اساسی جعبه دنده معمولی تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۶۵ صفحه]
Access this URL (مشخصات کلاچ تندر ۹۰ )مشخصات کلاچ تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۸ صفحه]
Access this URL (باز وبست پلوسهای تندر ۹۰)باز وبست پلوسهای تندر ۹۰[به زبان فارسی][۴۲ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات سیستم انتقال قدرت تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات سیستم انتقال قدرت تندر ۹۰[به زبان فارسی][۴۱ صفحه]
Access this URL (راهنمای بازو بست و تعویض دیسک و صفحه تندر ۹۰)راهنمای بازو بست و تعویض دیسک و صفحه تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۵ صفحه]
Access this URL (سیستم های انتقال نیروی تندر ال ۹۰)سیستم های انتقال نیروی تندر ال ۹۰[به زبان فارسی][۲۸ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه روغن مصرفی گیربکس تندر ۹۰)اطلاعیه روغن مصرفی گیربکس تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۰ صفحه]
Access this URL (سرویس و نگهداری و تعویض روغن گیربکس دستی تندر ۹۰)سرویس و نگهداری و تعویض روغن گیربکس دستی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۵ صفحه]
Access this URL (نحوه بازوبست گیربکس معمولی تندر ۹۰ نسخه اصلاح شده)نحوه بازوبست گیربکس معمولی تندر ۹۰ نسخه اصلاح شده[به زبان فارسی][۶۰ صفحه]
Access this URL (پله کردن کابل کلاچ تندر ۹۰)پله کردن کابل کلاچ تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲ صفحه]