شنبه 22 مرداد 1401

پکیج تعمیرات موتور تندر ۹۰

با سلام به همکاران و تعمیرکاران گرامی ، در این مجموعه تعمیراتی فیلم ها ،کتابها و آموزشهای تعمیر موتور تندر ۹۰ ( ال ۹۰ L90) قرار داده شده است

Attachments:
Access this URL (تعمیر موتور l90)تعمیر موتور l90[به زبان انگلیسی][۱۱ دقیقه]
Access this URL (تعویض سر سیلندر و تسمه تایم)تعویض سر سیلندر و تسمه تایم[به زبان انگلیسی][۳۳ دقیقه]
Access this URL (تعویض تسمه تایم و واتر پمپ موتور ال ۹۰)تعویض تسمه تایم و واتر پمپ موتور ال ۹۰[به زبان روسی][۲۹ دقیقه]
Access this URL (تعمیر موتور و تنظیم تسمه تایم به کمک ابزار مخصوص)تعمیر موتور و تنظیم تسمه تایم به کمک ابزار مخصوص[به زبان روسی][۳۸ دقیقه]
Access this URL (انیمیشن سه بعدی نحوه کار موتور تندر ۹۰ )انیمیشن سه بعدی نحوه کار موتور تندر ۹۰ [بدون کلام][۲ دقیقه]
Access this URL (فیلم مراحل تعویض شمع های تندر ۹۰)فیلم مراحل تعویض شمع های تندر ۹۰[بدون کلام][۵ دقیقه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرقسمت پایین موتور تندر ۹۰ )کتاب راهنمای تعمیرقسمت پایین موتور تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۷۱ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات جلوی موتور تندر ۹۰)کتاب راهنمای تعمیرات جلوی موتور تندر ۹۰[به زبان فارسی][۵۵ صفحه]
Access this URL (کتاب تعمیر کامل موتور تندر ۹۰)کتاب تعمیر کامل موتور تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۰۵ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیر قسمت پایین موتور L90)کتاب راهنمای تعمیر قسمت پایین موتور L90[به زبان فارسی][۱۰۳ صفحه]
Access this URL (تعمیرات سر سیلندر سوپاپها و پیستون موتور تندر ۹۰)تعمیرات سر سیلندر سوپاپها و پیستون موتور تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۰۲ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات سیستم خنک کننده موتور تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات سیستم خنک کننده موتور تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳۰ صفحه]
Access this URL (تعمیرات تسمه دینام ،فیلرگیری سوپاپها،فشار سنجی کمپرس سیلندرها ،مدار خنک کننده و )تعمیرات تسمه دینام ،فیلرگیری سوپاپها،فشار سنجی کمپرس سیلندرها ،مدار خنک کننده و [به زبان فارسی][۶۶ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات کامل موتور k4 تندر۹۰)راهنمای تعمیرات کامل موتور k4 تندر۹۰[به زبان فارسی][۲۴۹ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات پایه های نگهدارنده موتور تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات پایه های نگهدارنده موتور تندر ۹۰[به زبان فارسی][۹ صفحه]
Access this URL (راهنمای اطلاعات مشخصات روغن موتور تندر ۹۰ )راهنمای اطلاعات مشخصات روغن موتور تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۳۷ صفحه]
Access this URL (مشخصات روغن موتور K4M تندر ۹۰)مشخصات روغن موتور K4M تندر ۹۰[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (معرفی سیستم جدید خنک کننده آب موتور تندر ۹۰)معرفی سیستم جدید خنک کننده آب موتور تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۴ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای موتور و سیستم سوخت رسانی تندر ۹۰ )کتاب راهنمای موتور و سیستم سوخت رسانی تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۲۵۱ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات اگزوز تندر ۹۰ )راهنمای تعمیرات اگزوز تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۲۱ صفحه]
Access this URL (راهنمای آموزش مشخصات گیربکس و موتور تندر ۹۰ )راهنمای آموزش مشخصات گیربکس و موتور تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۳۳ صفحه]
Access this URL (مشخصات فنی ۵ نوع موتور تولیدی شرکت رنو )مشخصات فنی ۵ نوع موتور تولیدی شرکت رنو [به زبان انگلیسی][۱۷ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی نشتی روغن از ناحیه پولی میل سوپاپ تندر ۹۰)اطلاعیه فنی نشتی روغن از ناحیه پولی میل سوپاپ تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲ صفحه]