شنبه 22 مرداد 1401

آرشیو تعمیرات برق موتورسیلکت هندا ۱۲۵

دانلود آرشیو فیلمهای تعمیرات برق موتورسیلکت هندا ۱۲۵

Attachments:
Access this URL (فیلم تشریح قطعات سیستم شارژ موتور سیلکت هندا)فیلم تشریح قطعات سیستم شارژ موتور سیلکت هندا[به زبان فارسی][۱۱ دقیقه]
Access this URL (فیلم تشریح مدار سیستم شارژ موتور سیکلت هندا ۱۲۵)فیلم تشریح مدار سیستم شارژ موتور سیکلت هندا ۱۲۵[به زبان فارسی][۴ دقیقه]
Access this URL (آموزش عیب یابی سیستم شارژ موتور سیلکت هندا )آموزش عیب یابی سیستم شارژ موتور سیلکت هندا [به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم عیب یابی سیستم شارژ موتور سیکلت هندا ۱۲۵)فیلم عیب یابی سیستم شارژ موتور سیکلت هندا ۱۲۵[به زبان انگلیسی][۶دقیقه]
Access this URL (فیلم آموزش نحوه کار با مولتی متر)فیلم آموزش نحوه کار با مولتی متر[به زبان فارسی][۱۵ دقیقه]
Access this URL (فیلم تشریح مدار استارت موتورهای بی کلاچ ( ویو))فیلم تشریح مدار استارت موتورهای بی کلاچ ( ویو)[به زبان فارسی][۹ دقیقه]
Access this URL (فیلم تشریح نحوه کار استارت موتورسیکلت های بدون کلاچ(ویو) -قسمت ۲)فیلم تشریح نحوه کار استارت موتورسیکلت های بدون کلاچ(ویو) -قسمت ۲[به زبان فارسی][۱۳ دقیقه]
Access this URL (فیلم عیب یابی سیستم استارت موتور سیلکت هندا)فیلم عیب یابی سیستم استارت موتور سیلکت هندا[به زبان فارسی][۹ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز کردن قطعات موتور استارت موتور سیلکت هندا)فیلم باز کردن قطعات موتور استارت موتور سیلکت هندا[به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم سیم کشی مدار راهنمای موتور سیکلت)فیلم سیم کشی مدار راهنمای موتور سیکلت[به زبان فارسی][۱۲ دقیقه]
Access this URL (فیلم آموزش سیم کشی مدار استپ ترمز جلو و عقب موتور سیکلت)فیلم آموزش سیم کشی مدار استپ ترمز جلو و عقب موتور سیکلت[به زبان فارسی][۸ دقیقه]
Access this URL (فیلم سیم کشی مدار روشنایی موتور سیکلت)فیلم سیم کشی مدار روشنایی موتور سیکلت[به زبان فارسی][۱۱ دقیقه]
Access this URL (فیلم سیم کشی مدار جرقه موتور سیکلت)فیلم سیم کشی مدار جرقه موتور سیکلت[به زبان فارسی][۹ دقیقه]
Access this URL (فیلم سیم کشی مدار بوق موتور سیکلت)فیلم سیم کشی مدار بوق موتور سیکلت[به زبان فارسی][۶دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن سیم کشی چراغهای نور بالا و پایین)فیلم بستن سیم کشی چراغهای نور بالا و پایین[به زبان فارسی][۴ دقیقه]