دوشنبه 24 مرداد 1401

دانلود پک تعمیر موتور ملی (EF7)

در این مجموعه تعمیراتی قصد داریم که فیلمها و کتابهای تعمیراتی مربوط به تعمیر موتور ef7 یا همان موتور ملی را قرار دهیم

این موتور پایه گاز سوز است یعنی بهترین کارایی را با سوخت گاز دارد هرچند با بنزین هم از بسیاری از موتورهای دیگر بهتر کار میکند

همانطور که شما میدانید این موتور ابتدا بر روی سمند سورن - سورن پلاس ، دنا و دنا پلاس قرارگرفته است

Attachments:
Access this URL (تعمیر موتور ملی EF7 - ایساکو - قسمت۱)تعمیر موتور ملی EF7 - ایساکو - قسمت۱[به زبان فارسی][یک ساعت و ۱۰ دقیقه]
Access this URL (تعمیر موتور ملی EF7 - ایساکو - قسمت۲)تعمیر موتور ملی EF7 - ایساکو - قسمت۲[به زبان فارسی][۵۰ دقیقه]
Access this URL (کتاب باز و بست کامل موتور ملی سمند EF7)کتاب باز و بست کامل موتور ملی سمند EF7[به زبان فارسی][189]
Access this URL (کتاب نحوه کار سیستم سوپاپ متغیر CVVT موتور ملی EF7)کتاب نحوه کار سیستم سوپاپ متغیر CVVT موتور ملی EF7[به زبان فارسی][۲۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای تشخیص نشتی روغن موتور ملی)راهنمای تشخیص نشتی روغن موتور ملی[به زبان فارسی][۴ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل رفع ایراد صدای دسته موتور ، موتور ملی)دستورالعمل رفع ایراد صدای دسته موتور ، موتور ملی[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (روش رفع عیب ایرادات شایع موتور ملی)روش رفع عیب ایرادات شایع موتور ملی[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (نحوه رفع روغن ریزی سر سیلندر موتور مولی)نحوه رفع روغن ریزی سر سیلندر موتور مولی[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (نکات مهم در خصوص موتور ملی )نکات مهم در خصوص موتور ملی [به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (تعمیر کامل موتور ملی قسمت ۱ )تعمیر کامل موتور ملی قسمت ۱ [به زبان فارسی][۱۳۳ صفحه]
Access this URL (تعمیر کامل و نکات عیب یابی موتور ملی قسمت ۲)تعمیر کامل و نکات عیب یابی موتور ملی قسمت ۲[به زبان فارسی][۱۰۹ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات جامع \سیستم انژکتوری EF7 )کتاب راهنمای تعمیرات جامع \سیستم انژکتوری EF7 [به زبان فارسی][۹۵ صفحه]
Access this URL (ایراد صدای غیر عادی (سایش سیلندر) موتور ملی سمند)ایراد صدای غیر عادی (سایش سیلندر) موتور ملی سمند[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی نحوه نصب صحیح واشر سرسیلندر موتور ملی EF7)اطلاعیه فنی نحوه نصب صحیح واشر سرسیلندر موتور ملی EF7[به زبان فارسی][۱ صفحه]