دوشنبه 24 مرداد 1401

پکیج سیستم انژکتوری پژو ۴۰۵،پارس و سمند

پکیج عیب یابی و رفع عیب سیستم انژکتوری پژو ۴۰۵،پارس و سمند

Attachments:
Access this URL (راهنمای آموزشی سیستم انژکتوری پژو پارس ، ۴۰۵ و آردی)راهنمای آموزشی سیستم انژکتوری پژو پارس ، ۴۰۵ و آردی[به زبان فارسی][۹۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی و سیستم ورودی هوا سمند)راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی و سیستم ورودی هوا سمند[به زبان فارسی][۵۱ صفحه]
Access this URL (جزو آموزشی سامانه مدیریت موتور ملی EF7)جزو آموزشی سامانه مدیریت موتور ملی EF7[به زبان فارسی][۳۱ صفحه]
Access this URL (بازدید و نگهداری از استپر موتور ۴۰۵، پارس و سمند )بازدید و نگهداری از استپر موتور ۴۰۵، پارس و سمند [به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی استفاده از quick connector در محل ورودی ریل سوخت پژو ۴۰۵، پارس و سمن)اطلاعیه فنی استفاده از quick connector در محل ورودی ریل سوخت پژو ۴۰۵، پارس و سمن[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (روشن شدن چراغ عیب یاب انژکتور بدون وجود خطا در حافظه ECU ۴۰۵ ،پارس و سمند)روشن شدن چراغ عیب یاب انژکتور بدون وجود خطا در حافظه ECU ۴۰۵ ،پارس و سمند[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (مشخصات سیستم سوخت رسانی زیمنس سمند )مشخصات سیستم سوخت رسانی زیمنس سمند [به زبان فارسی][۵ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل عیب یابی و تعویض انزکتور پارس ،سمند و ۴۰۵)دستورالعمل عیب یابی و تعویض انزکتور پارس ،سمند و ۴۰۵[به زبان فارسی][۴ صفحه]
Access this URL (نکات مهم در خصوص لوله های اتصال سریع (کوئیک کانکتور ) کلیه خودروها)نکات مهم در خصوص لوله های اتصال سریع (کوئیک کانکتور ) کلیه خودروها[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (معرفی سیستم سوخت رسانی کوئيک کانکتوری intank و سیستم بدون برگشت بنزین (ILC)پارس )معرفی سیستم سوخت رسانی کوئيک کانکتوری intank و سیستم بدون برگشت بنزین (ILC)پارس [به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (ایراد شیر برقی کنیستر پژو ۴۰۵،پارس و سمند )ایراد شیر برقی کنیستر پژو ۴۰۵،پارس و سمند [به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (باز و بست بستهای شیلنگ مربوط به مسیر سوخت رسانی پژو پارس ، ۴۰۵، سمند ،پیکان و RD)باز و بست بستهای شیلنگ مربوط به مسیر سوخت رسانی پژو پارس ، ۴۰۵، سمند ،پیکان و RD[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (نقشه الکتریکی سیستم انژکتوری EMS BOSCH M7.4.4 پژو پارس و ۴۰۵)نقشه الکتریکی سیستم انژکتوری EMS BOSCH M7.4.4 پژو پارس و ۴۰۵[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (نقشه شماتیک سیستم انژکتوری ECU SAGEM S2000 پژو پارس ۴۰۵ و سمند )نقشه شماتیک سیستم انژکتوری ECU SAGEM S2000 پژو پارس ۴۰۵ و سمند [به زبان فارسی][۴ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی سنسور سرعت خودرو( سنسور کیلومتر )پژو پارس ،۴۰۵ و سمند )اطلاعیه فنی سنسور سرعت خودرو( سنسور کیلومتر )پژو پارس ،۴۰۵ و سمند [به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (نقشه ارتباطات الکتریکی EFP SIEMENS PETROL MUX سمند با موتور ملی EF7)نقشه ارتباطات الکتریکی EFP SIEMENS PETROL MUX سمند با موتور ملی EF7[به زبان فارسی][۴ صفحه]
Access this URL (موارد قابل توجه جهت تعویض دسته سیم موتور سمند LX با موتور ملی )موارد قابل توجه جهت تعویض دسته سیم موتور سمند LX با موتور ملی [به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم کنترل آلودگی پژو پارس)راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم کنترل آلودگی پژو پارس[به زبان فارسی][۳۶ صفحه]
Access this URL (معرفی و عیب یابی سیستم سوخت رسانی جرقه BOSCK MP 7.3 پژو پارس ELX و سمند سریر)معرفی و عیب یابی سیستم سوخت رسانی جرقه BOSCK MP 7.3 پژو پارس ELX و سمند سریر[به زبان فارسی][۷۴ صفحه]
Access this URL (نقشه شماتیک ECU S2000 خودروهای فاقد کنترل یونیت فن پژو پارس ۴۰۵ و سمند )نقشه شماتیک ECU S2000 خودروهای فاقد کنترل یونیت فن پژو پارس ۴۰۵ و سمند [به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (نکاتی در مورد کاتالیست ،کنیستر و سنسور اکسیژن پژو پارس ،۴۰۵ و سمند )نکاتی در مورد کاتالیست ،کنیستر و سنسور اکسیژن پژو پارس ،۴۰۵ و سمند [به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل باز و بست کاتالیست KEMIRA پژو پارس ۴۰۵ و سمند )دستورالعمل باز و بست کاتالیست KEMIRA پژو پارس ۴۰۵ و سمند [به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (نقشه الکتریکی EMS موتور ملی (BOSCH 7.4.9) سمند با موتور ملی)نقشه الکتریکی EMS موتور ملی (BOSCH 7.4.9) سمند با موتور ملی[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (روش تشخیص نوع ECU در موتورهای EF7 سمند )روش تشخیص نوع ECU در موتورهای EF7 سمند [به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (نحوه مونتاژ دسته سیم موتور  EF7 سمند )نحوه مونتاژ دسته سیم موتور EF7 سمند [به زبان فارسی][۲ صفحه]