يكشنبه 7 آذر 1400

پک تعمیراتی موتور ۴۰۵ ، پارس و سمند

در این مجموعه دانلودی فیلمها و کتابهای تعمیراتی خودروهای پژو 405 ، پارس و سمند قرار داده شده است

Attachments:
Access this URL (فیلم باز کردن قطعات موتور پژو ۴۰۵، پارس و سمند(XU7) و تست آنها )فیلم باز کردن قطعات موتور پژو ۴۰۵، پارس و سمند(XU7) و تست آنها [به زبان فارسی][۲۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز کردن، تست و عیب یابی قطعات موتور پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند)فیلم باز کردن، تست و عیب یابی قطعات موتور پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند[به زبان فارسی][۵۰ دقیقه]
Access this URL (تعمیر اساسی موتور xu7 پژو ۴۰۵ ، پارس )تعمیر اساسی موتور xu7 پژو ۴۰۵ ، پارس [به زبان فارسی][۹۷ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات موتور پژو پارس)کتاب راهنمای تعمیرات موتور پژو پارس[به زبان فارسی][۱۷۲ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی نحوه انتخاب یاتاقان موتور ۴۰۵ و پارس)اطلاعیه فنی نحوه انتخاب یاتاقان موتور ۴۰۵ و پارس[به زبان فارسی][۶ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای کامل تعمیرات موتور و گیربکس پژو پارس)کتاب راهنمای کامل تعمیرات موتور و گیربکس پژو پارس[به زبان فارسی][۱۱۱ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات اساسی موتور ۴۰۵ ورژن ۲ )کتاب راهنمای تعمیرات اساسی موتور ۴۰۵ ورژن ۲ [به زبان فارسی][۹۸صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس سمند )کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس سمند [به زبان فارسی][۸۹ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی تغییرات سیستم فن خنک کننده موتور)اطلاعیه فنی تغییرات سیستم فن خنک کننده موتور[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل نحوه نصب ضربه گیرهای دسته موتور)دستورالعمل نحوه نصب ضربه گیرهای دسته موتور[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات موتور ۱۶ سوپاپ پژو ۴۰۵، پارس و سمند)کتاب راهنمای تعمیرات موتور ۱۶ سوپاپ پژو ۴۰۵، پارس و سمند[به زبان فارسی][۷۶ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات سیستم خنک کننده و اگزوز ۴۰۵ ،پارس و سمند)کتاب راهنمای تعمیرات سیستم خنک کننده و اگزوز ۴۰۵ ،پارس و سمند[به زبان فارسی][۴۱ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی سر ریز روغن موتور xu7)اطلاعیه فنی سر ریز روغن موتور xu7[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (روش رفع ایراد رد کردن تسمه دینام موتورهای xu7)روش رفع ایراد رد کردن تسمه دینام موتورهای xu7[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی نحوه هواگیری سیستم خنک کاری موتور ۴۰۵،پارس و سمند)اطلاعیه فنی نحوه هواگیری سیستم خنک کاری موتور ۴۰۵،پارس و سمند[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی محدوده مجاز روغن موتور ۴۰۵ ،پارس و سمند)اطلاعیه فنی محدوده مجاز روغن موتور ۴۰۵ ،پارس و سمند[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل تعمیر سرسیلندر بخاطر صدای زیاد سوپاپها)دستورالعمل تعمیر سرسیلندر بخاطر صدای زیاد سوپاپها[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی میزان سر ریز مایع خنک کننده ۴۰۵،پارس و سمند)اطلاعیه فنی میزان سر ریز مایع خنک کننده ۴۰۵،پارس و سمند[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (روش شناسایی قطعه سالم لوله روغن ریز از از قطعه معیوب)روش شناسایی قطعه سالم لوله روغن ریز از از قطعه معیوب[به زبان فارسی][۱ صفحه]