دوشنبه 24 مرداد 1401

پکیج تعمیرات ترمز پژو ۴۰۵ ،پارس و سمند

در این مجموعه دانلودهای فیلم ،کتاب و انیمیشن های تعمیرات ترمز پژو ۴۰۵ ،پارس و سمند قرار داده شده است

Attachments:
Access this URL (دستورالعمل تنظیم ( رگلاژ) ترمز دستی پژو پارس ،سمند و ۴۰۵)دستورالعمل تنظیم ( رگلاژ) ترمز دستی پژو پارس ،سمند و ۴۰۵[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (معرفی و نحوه بازو بست اکسل های جدید TWIST BEAM  کلیه مدلهای سمند )معرفی و نحوه بازو بست اکسل های جدید TWIST BEAM کلیه مدلهای سمند [به زبان فارسی][۴ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات و عیب یابی ترمز ضد قفل ABS مدلهای MGH-60 , MGH-25 پژو پارس ،۴۰۵ )راهنمای تعمیرات و عیب یابی ترمز ضد قفل ABS مدلهای MGH-60 , MGH-25 پژو پارس ،۴۰۵ [به زبان فارسی][۱۶ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل عیب یابی سیستم ترمز ۴۰۵،پارس و سمند)دستورالعمل عیب یابی سیستم ترمز ۴۰۵،پارس و سمند[به زبان فارسی][۸ صفحه]
Access this URL (نکات مهم در تشخیص ایراد مربوط به سنسور ABS چرخ های سمند LX، پارسELX)نکات مهم در تشخیص ایراد مربوط به سنسور ABS چرخ های سمند LX، پارسELX[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (تاکید بر کنترل موارد ضروری قبل از تعویض سنسور ABS سمند ،سمند LX ،پارس ELX)تاکید بر کنترل موارد ضروری قبل از تعویض سنسور ABS سمند ،سمند LX ،پارس ELX[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (شماتیک برقی سیستم ترمز ABS BOSCH پژو ۴۰۵ و پارس)شماتیک برقی سیستم ترمز ABS BOSCH پژو ۴۰۵ و پارس[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (مقادیر زوایای چرخها پارس،سمند و سمند سورن ،۴۰۵، سوزوکی ،پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ ،پژو ۲۰۶ ص)مقادیر زوایای چرخها پارس،سمند و سمند سورن ،۴۰۵، سوزوکی ،پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ ،پژو ۲۰۶ ص[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای آموزش سیستم ترمزگیری ضدقفل ABS پژو ۴۰۵،پارس و سمند )راهنمای آموزش سیستم ترمزگیری ضدقفل ABS پژو ۴۰۵،پارس و سمند [به زبان فارسی][۱۵۲ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل معرفی و عیب یابی سیستم ترمز ABS MANDO  مدل ( MGH-25))دستورالعمل معرفی و عیب یابی سیستم ترمز ABS MANDO مدل ( MGH-25)[به زبان فارسی][۴۲ صفحه]
Access this URL (سیستم ضدقفل مندو مدل MGH60 سمند LX و سورن معمولی)سیستم ضدقفل مندو مدل MGH60 سمند LX و سورن معمولی[به زبان فارسی][۴ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات و سرویس ترمز های سمند )راهنمای تعمیرات و سرویس ترمز های سمند [به زبان فارسی][۴۳ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات و سرویس ترمز ضدقفل ABS  سمند)راهنمای تعمیرات و سرویس ترمز ضدقفل ABS سمند[به زبان فارسی][۴۴ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل هواگیری ترمز ۴۰۵،پارس و سمند)دستورالعمل هواگیری ترمز ۴۰۵،پارس و سمند[به زبان فارسی][۱۲ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل عیب یابی سیستم ترمز پژو پارس ،۴۰۵، سمند )دستورالعمل عیب یابی سیستم ترمز پژو پارس ،۴۰۵، سمند [به زبان فارسی][۶ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی تعمیرات سیستم ترمز ۴۰۵،پارس و سمند)اطلاعیه فنی تعمیرات سیستم ترمز ۴۰۵،پارس و سمند[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (نقشه الکتریکی ترمز ABS سمند و سورن مالتی پلکس )نقشه الکتریکی ترمز ABS سمند و سورن مالتی پلکس [به زبان فارسی][۲ صفحه]