پنجشنبه 7 بهمن 1400

پک تعمیر موتور tu5 نصب شده روی پژو ۴۰۵ و پارس

همانطور که میدانید موتور tu5 به تازگی علاوه بر پژو ۲۰۶ بر روی پژو ۴۰۵ و پارس نیز استفاده شده است که در اینجا مجموعه فیلمها و کتابهای تعمیراتی این موتور برای دانلود قرار داده شده است