جزئيات دانلود

دانلود دستورالعمل تعویض رادیاتور بخاری پراید

مقدمه
-2 تشریح عملکرد و پارامترهای حساس و مهم قطعه
-3 اشکالات منجر به تعویض قطعه در تعمیرگاهها
-4 آزمونهای مورد نیاز جهت تفکیک قطعات سالم و معیوب
-1-4 آزمون بررسی ظاهری
-2-4 آزمون نشتی
-5 نکاتی درمورد نحوه نگهداری و ترانسپورت قطعه
-6 منابع

Information
ايجاد شده دوشنبه, 11 فروردين 1399 11:39
اصلاح شده در دوشنبه, 11 فروردين 1399 11:51
نسخه:
اندازه 542.46 KB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 11
مجوز
قيمت