جزئيات دانلود

دانلود عملگرهای سیستم انژکتوری نیسان دیزل

رگلاتور وكيوم (شير برقي)
واقع است. اين رگلاتور EGR رگلاتور وكيوم توليدكننده وكيوم (يا پمپ وكيوم) و شير
داراي يك سيم پيچ الكترومغناطيسي براي كنترل ميزان باز شدن شير كنارگذر است، و
را كنترل كند EGR اين شير كنارگذر مي تواند شدت جريان هواي محيط به شير
به مقدار مورد نظر برسد. EGR به طوري كه ميزان وكيوم عمل كننده روي ديافراگم شير
كار مي كند. پهناي پالس هر سيكل بين - 0 PWM سيم پيچ الكترومغناطيسي با سيگنال
250 است. Hz 95% متغير است. فركانس سيكل

Information
ايجاد شده پنج شنبه, 04 ارديبهشت 1399 12:17
اصلاح شده در پنج شنبه, 04 ارديبهشت 1399 12:33
نسخه:
اندازه 362.48 KB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 29
مجوز
قيمت