جزئيات دانلود

دانلود راهنمای سيستم سوخت و اگزوز نیسان زامیاد

راهنماي سرويس مدل سري 140 اتاق و شاسي
بخش FE
باك بنزين و لوله هاي مربوطه FE-4 تنظيم
توضيح FE -5 سيستم اگزوز
پياده كردن FE-5 توضيح
كنترل FE-5 پياده كردن
نصب كردن FE-5 كنترل
سيستم كنترل موتور FE-6 سوار كردن
توضيح
تنظيم
سيستم اگزوز
توضيح
پياده كردن
كنترل
سوار كردن

Information
ايجاد شده دوشنبه, 01 ارديبهشت 1399 12:58
اصلاح شده در دوشنبه, 01 ارديبهشت 1399 13:01
نسخه:
اندازه 1.59 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 10
مجوز
قيمت