جزئيات دانلود

دانلود کتاب سیستم روغن کاری نیسان زامیاد

خلاصه
از سیستم روغنکاري ترکیبی استفاده م یکند که شامل روغنکاري سیستم فشار و روغنکاري سیستم پاشش است. CA4D28CRZL و CA4D28CRZ موتور
سیستم روغنکاري موتور دیزل شامل کارتل روغن، اویل پمپ، فیلتر روغن، خن ککن روغن، خط روغن اصلی بلوك سیلندر، سنسور فشار روغن، مانومتر روغن، و غیره است.
مکان هایی که توسط سیستم فشار روغنکاري می شوند عبارت اند از توربوشارژر، یاتاقان اصلی، یاتاقان شاتون، یاتاقان میل بادامک، میله اسبک، پیچ تنظیم اسبک و سوپاپ، و
غیره.

Information
ايجاد شده سه شنبه, 26 فروردين 1399 12:56
اصلاح شده در سه شنبه, 26 فروردين 1399 13:02
نسخه:
اندازه 1.47 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 31
مجوز
قيمت