جزئيات دانلود

دانلود آموزش نحوه نصب كلاچ برقي پرايد

پيشگفتار
1) اجزاى سيستم كلاچ برقى
2) مراحل نصب سيستم كلاچ برقى
2-1 ) نصب مكانيزم كلاچ برقى
2-2 ) نصب ولوم تنظيم و كليد قطع و وصل
3) نصب دسته سيم
3-1 ) تفكيك دسته سيم
3-2 ) آماده سازى دسته سيم براى نصب و عبور از محل مقرر
3-2-1 ) چسباندن چسب برق روى كانكتور ها براى سهولت در عبور و آسيب نديدن سر سيمها
3-2-2 ) محل عبور سيم از داخل خودرو به موتوراز شيار بدنه خودرو
3-2-3 ) عبور دسته سيم به مكانيزم كلاچ و محل ثابت كردن آن
3-2-4 ) نحوه اتصال سوكت ها به سر سيم ها
 3-2-5 ) محل عبور سيم قهوه اى و اتصال به سوكن سنسور
3-2-6 ) اتصال سيم هاى دسته سيم در داخل ماشين
3-2-6-1 ) اتصال سيم متصل به سوكت صفحه كيلومتر
4-2 ) باز كردن جعبه فيوز
4-3 ) نحوه ى اتصال سيم هاى و 12 ولت 
4-4 ) اتصال سيم سفيد به سيم ترمز
4-5 ) عبور دادن سيم دسته دنده از بالاى پاى راننده تا كنار سر دنده و اتصال به سوكت سر دنده
4-6 ) جا زدن سر سيم هاى داخل موتور در سوكتها طبق نقشه 4
4) نصب برد الكترونيك
5) كاليبراسيون و راه اندازى نرم افزار

Information
ايجاد شده یکشنبه, 17 فروردين 1399 11:37
اصلاح شده در یکشنبه, 17 فروردين 1399 11:42
نسخه:
اندازه 1.5 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 20
مجوز
قيمت