پنجشنبه 7 بهمن 1400

نحوه کار یک گیربکس دستی (نمایش کارگاهی)

ویدئوی آموزش کارگاهی نحوه کار یک گربکس و نحوه انتقال قدرت موتور به چرخها

در داخل یک گیربکس که تمام کارهای انتقال قدرت در اینجا انجام میشود

شفت ورودی که به دیسک کلاچ متصل است و قدرت خود را از موتور میگیرد 

نحوه کار کلاچ به زبان ساده

سپس شما شفت خروجی را دارید که در روی هر دو شفت مجموعه دنده هایی را دارید
این انتخابگرها برای تغییر نحوه کار و انتخاب دنده در گیربکس است که به یک مکانیزم در داخل گیربکس متصل است که کنترل حرکت دنده ها را به عهده دارد
برای انتخاب صحیح دنده هایی که شما نیاز دارید که در واقع شیفتر و تعویض کننده اصلی دنده این قسمت است
در تعداد زیادی از خودروها یک میله ثابت که سر آن در سوراخ داخل گیربکس جا میرود ثابت نسبت به هم قرار میگیرند
این سوراخ در سوارخ دیگر با یک اتصال ثابت قرار میگیرد که به شما اجازه میدهد تا دنده را تغییر دهید
اگر شما دنده ۱ را انتخاب کنید سیسستم سنکرون کننده ( سنکرونیزه یا همگام کننده )در بالا و پایین را میبینید اگر شما در یک جهت حرکت کنید،
سیستم سنکرونیزه چرخ دنده ها را درگیر میکند و شما دنده۱ را انتخاب میکنید و اگر سنکرونیزه را به پایین بدهید شما دنده دو ۲ را انتخاب کرده اید

این میل ماهک برای انتخاب دنده ۳ و ۴ است که در بالا دنده ۴ و در پایین دنده ۳ است دنده ۵ معکوس است .بنابراین اساسا هنگامی که دنده را انتخاب میکنید نیرو از طریق دیفرانسیل منتقل میشود
در گیربکس دیفرانسیل آخرین چرخدنده است که توسط شافت خروجی چرخانده میشود .
دیفرانسیل در داخل گیربکس قرار میگیرد و سر میل پلوس در داخل دیفرانسیل قرار میگیرد

و سر دیگر پلوس به چرخ متصل میشود که بصورت هزار خار در داخل هزار خار چرخ جا میرود  و با پیچ ثابت میشود
در گیربکس شفت ورودی گیربکس توسط موتور چرخانده میشود و شفت خروجی گیربکس هم دیفرانسیل را میچرخاند
که در این جا نحوه کار این دنده ها را میتوانید ببینید
که این در واقع اساس کار یک گیربکس دستی است

ویدئوهای مرتبط