يكشنبه 7 آذر 1400

آموزش تعمیراتومبیلهای سواری قسمت 4 (نحوه خواندن میکرومتر)
میکرومترها در انواع مختلف ساخته میشوند
1- میکرومتر خارج سنج : که میتواند سطح خارجی اجسام را اندازه بگیرد
2- میکرومتر داخل سنج : که سطح داخلی اجسام را اندازه میگیرد
3- میکرومتر عمق سنج :
خود میکرومتر از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از : فک ثابت میکرومتر - فک متحرک میکرومتر - استوانه مدرج (خط کش ) میکرومتر- پوسته مدرج - کمان - جغجغه میکرومتر - اهرم ضامن (قفل کننده )
طریقه کار با میکرومتر :
همانطور که در خواندن کولیس توضیح داده شد تقیسم بندی میکرومتر نیز میتواند دو نوع میتواند باشد تقسیم بندی میلیمتری - تقیسم بندی اینچی
اندازه طول خط کش میکرومتر بصورت ۲۵ میلیمتر  تقسیم شده است یعنی ما میکرومتری داریم که از ۰ تا ۲۵ میلیمتر را اندازه میگیرد و نوع دیگر میکرومتر از ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر را اندازه میگیرد میکرومتر دیگر از 50 تا 75 میلیمتر را اندازه میگیرد و میکرومتر دیگر از 75 تا 100 میلیمتر را اندازه میگیرد
این بدین معنی است که اگر ما میکرومتر 50 تا 75 میلیمتر داشته باشیم زمانی که ما دهانه میکرومتر را کاملا جمع کنیم به اندازه 50 میلیمتر بین دو فک میکرومتر باز میماند و این میکرومتر قادر به اندازه گیری کمتر از 50 میلیمتر نیست

 طریقه خواند میکرومتر
اگر شما به خط کش میکرومتر دقت کنید خط کش میکرومتر دارای یک خط افقی سرتاسری است یکسری تقسیم بندی بالای خط افقی است و یکسری تقسیم بندی زیر خط افقی است تقسیم بندیهایی که بالای خط افقی هست فاصله آنها یک میلیمتر است و تقسیم بندیهای زیر خط افقی نیم میلیمتر از تقسیمات بالای خط است یعنی در واقع هر خط بالایی ما با خط پایینی نیم میلیمتر فاصله دارد
یک استوانه مدرج داریم که روی خط کش اصلی حرکت میکند وقتی که ما این استوانه مدرج را بچرخانیم استوانه بسمت جلو یا عقب حرکت میکند
معمولا میکرومترها با دقت یک صدم میلیمتر (0/01 میلیمتر) ساخته میشوند
زیرا روی ورنیه از صفر تا 50 قسمت مساوی تقسیم بندی شده است یعنی اگر شما ورنیه را به اندازه یک دور کامل بچرخانید به اندازه 0/50 پنجاه صدم میلیمتر روی خط کش جابجا میشود در نیتجه ۲ دور گردش ورنیه برابر جابجایی یک میلیمتر روی خط کش است

خواندن اندازه یک قطعه با میکرومتر
خواندن اندازه یک قطعه با میکرومتر

حالا فرض کنیم قطعه ای را با میکرومتر اندازه گیری کردیم و میخواهیم که این اندازه را بخوانیم برای خواندن میکرمتر به این صورت عمل میکنیم که به آخرین خطی از خط کش که از زیر ورنیه مشخص است دقت میکنیم این اندازه ٬ اندازه اصلی ما است که در این جام ما میتوانیم عدد 61 را بخوانیم
اما برای بدست آوردن مقدار اعشار یا خورده آن خطی از ورنیه را که درست مقابل خط افقی خط کش است را پیدا میکنیم که در اینجا عدد ۲۱ کاملا مقابل خط افقی خط کش است پس مقدار اندازه گیری شده در اینجا 61/21 میلیمتر (شصت و یک و بیست و یک صدم میلیمتر میشود )
نکته : زمانی که ما اندازه اصلی را میخوانیم باید دقت کنیم که اگر خط نیم میلیمتر که زیر خط افقی خط کش است اگر از زیر ورنیه قابل تشخیص باشد این مقدار هم باید به مقدار اعشار اضافه شود یعنی پنجاه صدم از اندازه اعشار را ما از خطهای زیر خط کش میخوانیم

خواندن میکرومتر با تمرین
تمرین خواندن میکرومتر


مثلا در این مثال عدد 61 مشخص است نیم میلیمتر خط افقی هم باز مشخص است و عدد ۵ از تقسیمات ورنیه کاملا  روی خط افقی خط کش قرار دارد بنابراین ما این 0/05 پنج صدم را به 0/50 پنجاه صدمی که از زیر خط افقی خط کش مشخص است اضافه میکنیم بنابراین اندازه اصلی ما میشود 61/55 ( شصت و یک و پنجاه و پنج صدم میلیمتر)

پس ما برای خواندن میکرومتر باید به ۲ نکته باید توجه کنیم
۱- اندازه اصلی که از روی خط کش باید خوانده شود

 ۲- مقدار اعشار که باید از روی ورنیه خوانده شود
اگر خط اصلی ما خط بالای خط کش باشد فقط همان بعلاوه مقدار اعشار ورنیه خوانده می شود
اما اگر نیم میلیمتر هم از زیر خط خط کش مشخص باشد باید مقدار پنجاه صدم به اندازه ای که ورنیه نشان میدهد اضافه شود

چونکه میکرومتر جزو ابزارهای دقیق است هنگام اندازه گیر و کار با آن باید به چند نکته توجه شود
اول اینکه - زمان خواندن میکرومتر باید آنرا درست مقابل چشمانمان قرار دهیم اگر ما زاویه دار به میکرومتر نگاه کنیم احتمال دارد که اندازه خوانده شده اشتباه باشد
نکته دوم : هنگامی که ما قطعه ای را بین دو فک میکرومتر قرار میدهیم و اندازه میگیریم بوسیله دست استوانه مدرج را میچرخانیم تا با قطعه کار تماس پیدا کند ٬ زمانی که با قطعه کار تماس پیدا کرد توسط جغجغه بقیه عمل چرخش را ادامه میدهیم.زمانیکه فک متحرک کاملا با قطعه کار مماس شد این جغجغه خلاص میشود و از فشار آوردن زیاد فک متحرک به قطعه کار جلوگیری میشود
چون این وسیله اندازه گیری خیلی دقیق است بنابراین اگر ما کمی فشار بیش از حد به آن وارد کنیم چند صدم میلیمتر انداره ممکن است جابجا شود بنابراین در مراحل آخر چرخش ما فقط از جغجغه استفاده میکنیم

انواع میکرومترهای میلیمتری از نظر دقت اندازه گیری عبارتند از
1- میکرومتر با دقت اندازه گیری 0/01 میلیمتر
2- میکرومتر با دقت اندازه گیر 0/001 میلیمتر

 

 

دانلود فیلم نحوه خواندن میکرومتر

ویدئوهای مرتبط