يكشنبه 7 آذر 1400

در این ویدئوی آموزشی شما می آموزید که چگونه میتوان شمع و وایر شمع خودرویتان را تعویض کنید
شمع و وایر شمع جزو قطعاتی هستند که خیلی سریع کهنه و خراب میشوند مخصوصا در جاهایی که هوا گرم است به همین خاطر باید آنها را تعویض کنید
برای اینکار ابتدا وایر و شمع نو را بخرید و مطابق دستورالعملی که در فیلم گفته میشود وایر و شمع را باز کرده و وایر و شمع جدید را ببندید

ویدئوهای مرتبط