يكشنبه 7 آذر 1400

مقایسه بین موتورهای دو زمانه و چهار زمانه و معایب و مزایای بکار گیری این موتورها در خودروها و وسایل نقلیه
موتورهای دو زمانه به نظر میرسد بخاطر اینکه در هر دور گردش میل لنگ شان  یک احتراق را دارند میتوانند باعث شتاب بیشتری شوند ولی بخاطر معایبی که این نوع از موتورها ( موتورهای دورمانه)دارند نمیتوانند به این خاطر مورد استفاده قرار گیرند 

ما در موتورهای چهارزمانه وضعیت سوپاپها را به ترتیبی داریم که در زمانها مشخصی بسته میشوند و مخلوط سوخت و هوا بدون آنکه کاملا بسوزد نمیتواند براحتی از موتور خارج شود بدون آنکه انرژی آن گرفته شده باشد 
در صورتیکه در موتورهای دو زمانه بخاطر اینکه پیستون مسیر ورود و خروج هوا را باز و بسته میکند مقداری از سوختی که برای احتراق وارد موتور میشود بدون سوخته شدن از مسیر خروجی خارجی میشود

اشکال دیگری که موتورهای دو زمانه دارند این است که محفظه زیر پیستون با محفظه بالای پیستون یک ارتباط وجود دارد که این مسیر در موتورهای چهار زمانه وجود ندارد به همین خاطر مقداری از روغن که در محفظه کارتل و میل لنگ وجود دارد میتواند به بالای پیستون راه پیدا کند و در حین عمل احتراق بسوزد که این میتواند باعث روغن سوزی و خروج گازهای آلاینده هوا شود .
پس دو  عیب موتورهای دو زمانه نسبت به موتورهای چهار زمانه میتواند اتلاف انرژی و آلودگی هوا را میتواند نام برد
به این ترتیب میتوانیم متوجه شویم که موتورهای چهار زمانه با توجه به قدرتی که دارند در نتیجه زمانبندی دقیق سوپاپها مورد استفاده بیشتری در خودروها و وسایط نقلیه دارند 

 

دانلود فیلم مقایسه موتورهای چهار زمانه و دو زمانه

ویدئوهای مرتبط