يكشنبه 1 خرداد 1401
برای دیدن فیلم ابتدا ثبت نام کنید

فیلم آموزش کامل تعمیر پمپ دیزل آسیابی
پمپ آسیابی با رگلاتور مکانیکی تییپ DPA
باز کردن پمپ ، بستن پمپ ، انجام تست

تعمیرگاه مناسب برای تعمیر پمپ باید دارای شرایط محیط زیر را داشته باشد
تمیزی ، نظافت در سطح بالا ، نبودن گرد و خاک،نبودن هیچگونه آب و یا سایر مواد زنگ زننده با سطوح ماشین کاری شده پمپ و انژکتور

شروع تعمیر پمپ دیزل آسیابی

پمپ را داخل تانک مخصوص شستشو قرار داده و ظارهر آنرا کاملا با برس تمیز کنید برای شستشو میتوانید از بنزین ، گازوپیل یا روغن تست تمیز استفاده کنید
دریچه تایمینگ پمپ باز کرده و روغن یا گازوپیل داخل آنرا تخلیه نمایید و سپس درپوش را در جای خوب ببندید
پمپ را توسط ابزار مخصوص به گیره مخصوص این کار محکم ببندید درپوش رگلاتور را پس از باز کردن دو عدد مهره بیرون بیاورید و واشرهای زیر مهره را دور بریزید
فنر دور آرام و زبانه متصل به آنرا باز کرده از اهرم بازویی گاز جدا کنید
اهرم های گاز و خفه کن را باز کنید

شستشوی قطعات پمپ آسیابی

پیچهای دور آرام و تنظیم فول گاز را باز کنید
پیچ هواگیری را باز کنید
شافت گاز و شافت خفه کن را بهمراه فنر مربوطه بیرون آورید
اورینگهای موجود بر روی شافت گاز و شافت خفه کن را درآورده و دور بریزید
دقت شود که کلیه قطعات تمیز و خشک باشد
هر قطعه که آثاری از خراش یا فرسایش دارد بایستی تعویض گردد
توسط آچار مخصوص دو مهره عصایی گاز را باز کنید
فنر و واشرهای متعلقه را بیرون بیاورید
و آنرا کاملا از صفحه کنترل رگلاتور جدا کنید
پیچ صفحه رگلاتور را باز کنید
هر دو پیچ بلند را بیرون بیاورید
واشر درپوش رگلاتور را بیرون بیاورید
 مجموعه رگلاتور را بلند کرده و والو را از محل خود بیرون کشیده و آنرا جهت حفاظت به روغن آغشته کنید

نگهداری ایمن قطعات پمپ آسیابی

باز کردن مکانیسم ادوانس
برای باز کردن مکانیسم ادوانس بایستی به شرح زیر عمل شود

پمپ را روی گیره بچرخانید
تا ادوانس اتوماتیک در بالا قرار گیرد
 در پوشهای مهره ای شکل را باز کنید اورینگها را بیرون بیاورید و دور بریزید
فنرهای درونی و بیرونی را بیرون بیاورید
پیچ مخصوص آدوانس را  باز کنید و دقت کنید که ساچمه بیرون نیافتد
اورینگهای مربوط به پیچ آدوانس را بیرون آورده و دور بریزید
واشر مکانیسم آدوانس اتوماتیک را دور بریزید

باز کردن مکانیسم آدوانس
 مراقب باشید  که مکانیزم آدوانس اتوماتیک و پیستون یک مجموعه هستند و نبایستی از هم جدا شوند
حال پمپ را ۱۸۰ درجه روی گیره بچرخانید و به شرح زیر عمل کنید
مهره ایمپریت را باز کنید و واشر مسی زیر آنرا دور بریزید
از یک پنس یا دمباریک جهت بیرون کشیدن قطعات زیر به ترتیب استفاده کنید
فنر بزرگ - پین روی دریچه اسلیو - فیلتر - اسلیو و پیستون مربوطه - فنر تنظیم فشار - فنر نگهدارنده پیستون -
چهار عدد پیچ نگهدارنده ایمپریت را باز کنید
ایمپریت را از سر پمپ جدا نموده و واشر آنرا دور بریزید
لاینر و ذغالها را بیرون بیاورید
پیچهای کانکشن سوخت را باز کرده و اشرهای مربوطه را درآورده دور بریزید
مجموعه سر پمپ را به آرامی به چپ و راست حرکت دهید  و آنرا از پوسته جدا کنید
اورینگ سر پمپ را در آورده و دور بریزید
توسط آچار مخصوص مهره نگهدارنده ذغالها را باز کنید

 از آچار مخصوص دیگر برای باز کردن دو عدد پیچ صفحه مدرج استفاده کنید
صفحه مدرج ر ابیرون بیاورید
پلیت تنظیم مقدار سوخت قسمت رویی را بیرون بیاورید

کمبرنگ پمپ دیزل آسیابی
کفشکها و غلتک مربوطه را بیرون بیاورید
از یک قلاب ساده برای نگهداری پلانجرها استفاده کنید که به زمین نیافتند
پس از بیرون آوردن روتور سر پمپ ، پلیت تنظیم مقدار سوخت قسمت زیری را بیرون بیاورید

رتور و سیلندر مربوطه را جهت حفاظت در روغن مخصوص  قرار دهید
پیچ کمبرینگ را توسط آچار مخصوص باز کنید
کمبرینگ را به آرامی و با حرکت دادن به چپ و راست از پوسته جدا نمایید
 توسط یک خار جمع کن خار پشت کمربینگ را بیرون بیاورید
از این به بعد باید پوسته پمپ را به ابزار مخصوص دیگری بسته و آنرا روی گیره محکم کنید
خار روی شافت محرک را بیرون بیاورید
واشر خلاصی بین شافت محرکه و پوسته را بیرون بیاورید
 شافت محرکه را بیرون آورده روی گیره ببندید
خار روی شافت محرکه را از دورن شیار گرداگرد آن بیرون بکشید
اسلیپ رگلاتور را درآورید واشر و وزنه ها را بیرون بکشید

روتور پمپ فرگوسن
پوسته پمپ را روی گیره مخصوص بسته و سپس باز کردن پمپ را تکمیل کنید
خروجی برگشت سوخت را بیرون آورده و واشر آنرا دور بریزید
توسط پیچ گوشتی مخصوص که اهرم میکنید اولین کاسه نمد محرکه را بیرون بیاورید
واشر فنری بین دو کاسه نمد را توسط آچار مخصوص بیرون بیاورید
دومین کاسه نمد را مثل اولی بیرون بیاورید

دو پیچ نگهدارنده دریچه تایم را شل کنید باز کنید و دریچه را درآورید

 جمع کردن قطعات پمپ انژکتور آسیابی

جمع کردن قطعات پمپ انژکتور آسیابی

 برای جمع کردن پمپ از واشرها ، کاسه نمدها و اورینگ های نو استفاده کنید
از آداپتور مخصوص جهت نصب دو عدد کاسه نمد نو  بر روی شافت محرکه استفاده کنید و واشر فنری را بین دو کاسه نمد قرار دهید
خروجی برگشت را بسته و توسط آچار ترک متر سفت کنید

پیچ دو سر رزوه نگهدارنده آدوانس را در محل خود ببندید و آنرا با آچار مخصوص سفت کنید
دریچه تایمینگ پمپ را در جای خود ببندید
 سپس شافت محرکه را تکمیل کنید
ابتدا شافت محرکه را به گیره ببندید
وزنه های رگلاتور را با توجه به تعدادشان بطور مساوی و با فاصله در اطراف شافت اصلی و درون محفظه مربوطه قرار دهید
واشر تراست را جا بزنید سپس اسلیپ کنترل رگلاتور را در محل خود قرار دهید
توسط یک آداپتور واشر فنری را در محل خود جا بزنید
دقت کنید وزنه ها باید براحتی حرکت کنند و هیچگونه اصطکاکی نباید بین آنها وجود داشته باشد
شافت پمپ و تجهیزات نصب شده را در گیره دیگری ببندید
سپس توسط یک آداپتور شافت را وارد پوسته کنید

پوسته پمپ دیزل دورانی
از یک دمباریک برای جا زدن صفحه فاصله انداز و واشر فنری مربوطه استفاده کنید
توسط فیلر مقدار خلاصی را چک کنید بایستی در محدوده مشخص شده توسط کارخانه باشد
اگر فاصله مناسب نبود از صفحه دیگر با قطر مناسب استفاده کنید
خار مربوطه را درون شیار روی شافت قرار دهید
اکنون پوسته و شافت محرکه را روی گیره ببندید
توجه کنید واشر فنری باید به گونه ای سوار شود که قسمت مربوط به تایمینگ درونی پمپ به طرف پایین و به سمت دریجه تایمینگ قرار گیرد
واشر فنری را درون پوسته جا بزنید بطوری که دو سر آن در وسط دریچه تایمینگ واقع شود
کمبرینگ را داخل پوسته قرار دهید
علامت فلش روی کمبرینگ بایستی با علامت فلش روی پلاک روی پمپ یعنی جهت چرخش پمپ بایستی یکسو باشد
پمپ را ۱۸۰ درجه روی گیره بچرخانید
پیچ مخصوص کمبرینگ را در محل خود ببندید و توسط ترکمتر آنرا سفت کنید
 مجددا پوسته پمپ را برای جا زدن سر پمپ ۱۸۰ درجه روی گیره بچرخانید
شافت روتور را از سیلندر مربوطه بیرون بکشید
پلیت تنظیم سوخت زیرین را در جای خود قرار دهید و مواظب باشید که شیار نازک درونی آن بطرف بالا قرار گیرد حال روتور سر پمپ را به آرامی درون سیلندر خود قرار دهید
مهره نگهدارنده ذغالها را روی روتور ببندید و توسط دو آچار مخصوص به میزان تورک مشخص شده سفت کنید 
پس از بیرون آوردن قفل کن پلاستیکی کفشکها را به همراه غلتک مربوطه روی صفحه روتور در محل خود قرار دهید بطوری که شیارهای پهن و نازک کفشکها با یکدیگر نسبت معکوس داشته باشند
اکنون پلیت تنظیم سوخت بالایی را طوری قرار دهید که شیار موجود روی صفحه با خط حک شده روی صفحه روتور تطبیق کند
سپس صفحه مدرج را درمحل خود قرار داده و دقت کنید شیار آن با شیار پلیت همسو باشد
از آچار مخصوص جهت سفت کردن دو پیچ نگهدارنده به اندازه لازم استفاده شود
اورینگ آببندی را درون شیار موجود روی محیط بیرونی سرپمپ جا بزنید

جمع کردن پمپ ترانسفر

جمع کردن پمپ ترانسفر

لاینر را درون سر پمپ قرار دهید
با در نظر گرفتن جهت گردش پمپ شیار موجود بر روی آنرا در قسمت مناسب قرار دهید
ذغالها را بین مهره روتور بصورت معکوس جا بزنید
اورینگ آببندی را درو سر پمپ جا بزنید
قدم بعدی جمع کردن امپلیت می باشد
یک واشر آببندی نو در قسمت انتهایی اسلیو قرار دهید
پیستون را داخل اسلیو قرار دهید و دقت کنید که کاملا روان حرکت کند
فنر تنظیم فشار را داخل اسلیو قرار دهید
یک روتر نو بر روی اسلیو سوار کنید
پین دریچه اسلیو را از داخل فیلتر در محل خود قرار دهید
فنر نگهدارنده پین اسلیو را در محل خود قرار دهید
فنر نرم نگهدارنده پیستون را در داخل ایمپلیت در قسمت تحتانی قرار دهید
اکنون مجموعه کامل را در داخل ایمپلیت قرار داده  مهره ایمپلیت را پس از گذاشتن واشر مسی نو در جای خود ببندید
پس از تکمیل ایمپلیت آنرا روی سر پمپ قرار دهید
توجه کنید پین ایمپلیت درون شیار لاینر قرار گیرد
چهار عدد پیچ موجود را به اندازه تورک نمایید

تعمیر مکانیسم ادوانس پمپ آسیابی
حالا روتور را با دست بچرخانید تا مطمئن شوید که پمپ میچرخد
سر پمپ را در محل خود بر روی پوسته سوار کرده و دو پیچ مربوطه را به اندازه لازم سفت کنید
از یک واشر نو برای نصب در مجرای خروجی سوخت استفاده کنید و به اندازه تعیین شده آنرا تورک نمایید
مهره ایمپلیت را به اندازه لازم سفت کنید
حالا پمپ را به اندازه ۱۸۰ درجه بچرخانید تا مکانیسم ادوانس را نصب کنید
از واشر نو جهت قرار دادن زیر مکانیسم ادوانس استفاده کنید
مکانیسم ادوانس را در محل خود قرار داده و از واشر کاسه نمد دار نو برای سفت کردن مهره عقب استفاده کنید
 از دو عدد آداپتور متفاوت برای جهت جا زدن اورینگهای پیچ مخصوص ادوانس استفاده نمایید
 یک ساچمه فولادی ۵ میلیمتری را در خروجی سوخت و مجموعه مکانیسم ادوانس قرار دهید 
هر دو مهره را به اندازه لازم تورک نمایید و حالا مکانیسم ادوانس را چک کنید که پلانجر آن براحتی حرکت نماید
پس از گذاردن اورینگ نو درپوش آدوانس را ببندید
دو عدد فنر مربوطه را در گودی سرپیستون قرار دهید
از یک عدد اورینگ نو برای درپوش فنر استفاده شود
یک واشر تنظیم به قطر حداقل ۰.۵ میلیمتر در درون درپوش فنر قرار دهید
حداکثر قطر شیمهای فنر نبایستی از ۳ میلیمتر تجاوز کند 
درپوش فنر را در محل خود بسته و به اندازه معین تورک کنید حالا پمپ را به اندازه ۱۸۰ درجه بچرخانید و گاورنر را سوار کنید

عصایی گاز پمپ دیزل آسیابی
بر روی عصایی گاز پین انتهایی اتصال فنر بلند و واشرهای مربوطه را متصل کنید
 مجموعه عصایی گاز را بر روی بازویی صفحه کنترل نصب نمایید
در این حالت بر روی اهرم لولایی صفحه زیرین قرار دهید
زبانه فنر را بلند کرده و مترینگ والو  را در جای خود سوار کنید
مجموعه صفحه رگلاتور توسط ۲ پیچ بلند و یک پیچ کوتاه بر روی پوسته پمپ محکم میشود
دو پیچ بلند را بر روی راهنمای نگهدارنده سفت کرده و به مقدار معین آنرا ترک نمایید
توسط دمباریک یا ابزار مخصوص زبانه های واشر زیر پیچهای نگهدارنده صفحه رگلاتور را پرچ نمایی
بررسی کنید که بازویی رگلاتور برای حرکت کردن آزاد باشد و به جایی گیر نکرده باشد
از آداپتور مخصوص جهت اندازه گیری طول عصایی گاز به میزان تعیین شده در برگه آزمایش استفاده نمایید سپس دو عدد مهره مربوطه را بر روی یکدیگر سفت نمایید

از یک عدد واشر رگلاتور نو استفاده کنید
عصایی خاموش کن را در محل خود قرار دهید
از آداپتور مخصوص جهت نصب اورینگهای نو بر روی عصایی گاز استفاده کنید
 فنر اصلی رگلاتور را همانگونه که کد پمپ مشخص کرده است بر روی بازویی گاز سوار کنید
از آداپتور جهت نصب اورینگهای اهرم خاموش کن استفاده کنید
بر درب رگلاتور شافت گاز و اهرم خاموش کن را سوار کنید
پیچهای تنظیم را در جای خود ببندید
ارهرمهای گاز و خفه کن را در محل شیار مربوطه اتصال دهید و مهره های آنرا ترک نمایید
بر اساس کد تنظیم فنر گاز را به زبانه نگهدارنده فنر دور آرام اتصال دهید
 مهره های درب رگلاتور را به میزان لازم تورک نمایید
توسط یک آزمایش ساده از قرار گرفتن اهرم گاز و اهرم خفه کن درون شیار موجود اطمینان حاصل کنید

در خاتمه پمپ را جهت آزمایش نمودن آببندی واشرها تحت فشار ۱.۴ کیلوگرم نیرو قرار داده و تست کنید
قبل از آنکه پمپ را بر روی دستگاه تست سوار کنید از نداشتن لقی بین گلویی پمپ و نشیمنگاه پایه مربوطه اطمینان حاصل کنید زیرا هر گونه خلاصی یا نامیزان بودن پایه نسبت به کوپلینگ دستگاه منجر به گیرپاژ کردن سرپمپ خواهد شد

نحوه تنظیم کردن پمپ انژکتور آسیابی

نحوه تنظیم کردن پمپ انژکتور آسیابی

  پمپ را بر روی دستگاه تست نصب کنید و لوله های ورود و خروج سوخت را وصل کنید

  پیچ هواگیری را باز نموده و در محل آن لوله فشار داخلی را ببندید
در محل مهره درپوش فنر ابزار تنظیم آدوانس را بسته و درجه را روی صفر تنظیم کنید
 چهار لوله فلزی فشار قوی خروجی را به پمپ و سر دیگر آن را به انژکتورهای دستگاه محکم کنید
جهت خروج هوا از مسیر یک لوله را شل بگذارید

هواگیری و آماده بکار کردن

هواگیری  پمپ انژکتور آسیابی
دستگاه را با دور آرام به کار اندازید
جهت چرخش پمپ و دستگاه یکی باشد
پیچ هواگیری را شل کنید تا هوا بطور کامل از مسیر خارج شود
پس از بیرون آمدن هوا از لوله خروج سوخت مهره شل را سفت کنید
سرعت دستگاه را بر اساس مقدار تعیین شده در برگه تست بالا ببرید
 فشار داخلی سوخت را بر روی آمپر مربوطه یادداشت کنید
دور دستگاه را پایین بیاورید تا متوقف شود
پمپ مکنده دستگاه را خاموش کنید

پس از بازکردن مهره ایمپلیت جهت میزان کردن فشار داخلی طبق برگه تست از درپوش دیگر که ضخامت بالاتر برخوردار است استفاده نمایید
پمپ مکنده دستگاه را روشن کنید
دستگاه را  روشن کنید
دور را بالا ببرید تا به دور مندرج در برگه تست برسید
فشار داخلی را مجددا چک کنید

تنظیم مکانیزم آدوانس

تنظیم مکانیزم آدوانس
وقتی که دور دستگاه به دور مشخص شده در برگه تست رسید
مقدار درجه را یادداشت کنید
دستگاه را خاموش کنید
ابزار اندازه گیر را از پمپ جدا کنید
مهره درپوش فنرها را باز کنید
توسط شیم های متفاوت مقدار آدوانس را به مقدار مجاز در برگه تست تغییر دهید
ابزار اندازه گیر را نصب کنید
دستگاه تست را روشن کنید
جریان سوخت را توسط پمپ مکنده وصل کنید
سرعت را بالا ببرید تا به اندازه مشخص برسد
مقدار جدید درجه آدوانس را چک کنید

تنظیم مقدار حجم سوخت

تنظیم مقدار حجم سوخت پمپ دیزل آسیابی
دور را بالا ببرید تا به مقدار مورد نظر برسید
اندازه حجم سوخت را یادداشت کنید
دستگاه تست را خاموش کنید
جریان سوخت را قطع کنید
درپوش دریچه پمپ را باز کنید تا سوخت درون پمپ تخلیه شود
از یک آچار مخصوص جهت شل نمودن پیچهای صفحه مدرج استفاده کنید
توسط یک آداپتور و یا یک پیچ گوشتی بلند وضعیت پلیتهای تنظیم را تغییر دهید تا کفشکها در موقغیت جدید قرار گرفته و مقدار حجم سوخت تغییر کند
پس از هر با تنظیم جریان سوخت دو عدد پیچ نگهدارنده صفحه مدرج را به میزان مشخص سفت کنید
جریان سوخت را برقرار کنید
دستگاه تست را روشن کنید
سرعت دستگاه را بالا ببرید تا به مقدار مطلوب برسید
مقدار حجم سوخت را چک کنید

تنظیم سرعت رگلاتور 

تنظیم سرعت رگلاتور پمپ آسیابی
دور را بالا ببرید تا به دور مشخص شده در برگه تست برای تنظیم سرعت رگلاتور برسید
سرعت را بالا ببرید تا مقدر جریان سوخت مطابق نیاز پمپ تامین شود
از پیچ تنظیمگر حداکثر سرعت استفاده کنید
تا دسته گاز را تنظیم کنید
بطوریکه شرایط جریان سوخت مطابق با داده های برگه تست شو د
پیچ تنظیم حداکثر سرعت را محکم کنید
مقدار جدید سوخت را چک کنید
پس از اتمام تنظیم پمپ را از روی دستگاه باز نموده و جهت تایم کردن و آماده کردن تزریق سیلندر یک و همچنین تایمینگ خارجی آنرا بر روی دستگاه تنظیم تست انژکتور سوار کنید
از یک لوله فشار قوی جهت تامین سوخت تحت فشار خروجی بر اساس مدارک فنی موجود استفاده کنید
در حالی که به اهرم خروجی شوخت فشار وارد میکنید شافت محرکه را  در جهت چرخش پمپ بچرخانید تا مجموعه کفشکها بر روی بلندترین نقطه کمبرینگ قفل شود
توسط ابزار مخصوص بر روی پوسته پمپ یک علامت بزنید در این حالت موقعیت اجزای موجود بر روی کمبرینگ را با حرف موجود روی صفحه مدرج که در برگه تست مشخص شده است را هموسو نمایید
اکنون سیلندر مشخص شده طبق برگه تست تقریبا آماده تزریق می باشد

چون احتراق در موتور همیشه چند درجه قبل از نقطه مرگ بالا صورت میگیرد بنابراین بخاطر دقیقتر بودن زمان تزریق از صفحه تایمینگ مندرج استفاده نموده و در حالی که به اهرم خروج سوخت فشار وارد میکنید موقعیت شافت محرکه را طبق مدارک داده شده بطور مثال روی 325 درجه تنظیم نموده پس از قفل کردن سیلندر مشخص شده بر روی پوسته یک خط بگشید و هنگام نصب روی موتور با خط نشیمنگاه همسو نمایید

ویدئوهای مرتبط