يكشنبه 1 خرداد 1401

کارگاه سوخت رسانی ۱۰ (آموزش کار با دستگاه دیاگ)

جایگاه کانکتور عیب یابی در خودروها
روش اتصال دستگاه دیاگ به کانکتور عیب یاب خودرو
دکمه های روی دستگاه دیاگ پرتابل
نحوه کار با دستگاه دیاگ
نحوه پاک کردن کدهای خطا
پارامترهای نمایش داده شده توسط دستگاه دیاگ
نحوه تست استپر موتور و فن با دستگاه دیاگ
نحوه تست انژکتورها بوسیله دستگاه دیاگ

ویدئوهای مرتبط