يكشنبه 1 خرداد 1401

کارگاه سوخت رسانی ۶ (سنسورهای اینرسی٬سرعت و موقعیت میل سوپاپ)

 نمایش محل قرار گیری سنسور اینرسی ٬ سنسور سرعت و سنسور موقعیت میل سوپاپ

نحوه تست و آزمایش هر یک از سنسورهای گفته شده

نحوه تست سنسور های گفته شده با اهم متر

نحوه کار با اهم متر

برای دیدن فیلمهای قبلی این سری از فیلمهای کارگاه سوخت رسانی از لینکهای زیر استفاده کنید

کارگاه سوخت رسانی ۱ (باک بنزین)

کارگاه سوخت رسانی ۲ (منیفولد گاز٬ریل سوخت٬رگلاتور٬انژکتورها٬ای سی یو) روی پراید و پژو405

کارگاه سوخت رسانی 3 (سنسور دور موتور)

کارگاه سوخت رسانی ۴ (سنسور دمای آب وهوا و سنسور فشار هوا)

کارگاه سوخت رسانی ۵ (سنسور دریچه گاز و اکسیژن و ناک و فشار روغن)

ویدئوهای مرتبط