يكشنبه 1 خرداد 1401

کارگاه سوخت رسانی ۴ (سنسور دمای آب وهوا و سنسور فشار هوا)

 محل و نحوه کار سنسورهای دمای آب دمای هوا و فشار هوا در روی موتورهای پژو 405 و پراید

ویدئوهای مرتبط