پنجشنبه 7 بهمن 1400

سوئیچ اینرسی یا کلید قطع کن
سوئیچ اینرسی خودرو یک سوئیچ امنیتی است که به هنگام تصادف شدید و واژگونی خودرو موجب قطع شدن کار سیستم سوخت رسانی شده و در نتیجه از آتش سوزی جلوگیری میشود .
باید دقت شود که در بعضی از خودرو ها این سوئیچ حذف شده است و این خاصیت امنیتی در داخل ECU قرار داده شده است
در خودروهایی که این کلید وجود دارد موقعیت آن در دیواره بدنه محفظه موتور است .هر گاه ضربه ناگهانی حاصل از تصادف ایجاد شود این سنسور برق رله قدرت در رله دوبل را قطع میکند و در نتیجه با قظع شدن کلید اینرسی برق ، انژکتور ، کنیستر و پمپ بنزین را قطع میکند و موتور خودرو خاموش میشود

برای راه اندازی مجدد آن کافی است که قسمت لاستیکی بالای آن را با انگشت فشار دهید
برای مشاهده جزئیات فیلم کلید اینرسی را مشاهده کنید

ویدئوهای مرتبط