يكشنبه 1 خرداد 1401

عملکرد لامپ خودرو با قابلیت تغییر رنگ

این لامپ امکان تغییر رنگ به ۱۶ حالت را دارد

یک ریموت که تمام تغییرات را از اینجا میتوانید اعمال کنید

یک کلید برای روشن و خاموش کردن لامپ

یک کلید برای کم کردن شدت نور لامپ

یک کلید برای زیاد کردن شدت نور لامپ

۱۶ کلید برای انتخاب رنگ لامپ

یک کلید برای فعال کردن حالت چشمک زدن برای لامپها به همراه تغییر رنگ لامپها

سه کلید دیگر برای تغییر حالت دیگر برای چشمک ردن لامپها در رنگهای مختلف و حالتهای مختلف

برای خرید این محصول از اینجا میتوانید اقدام کنید

 

 

 

 

 

ویدئوهای مرتبط