پنجشنبه 7 بهمن 1400

موتورهای انژکتوری بنزینی متداول بنزین را در پشت سر سوپاپها تزریق میکنند که با باز شدن سوپاپها این مخلوط سوخت و هوا وارد سیلندر میشوند  اما تکنولوژی جدیدی که بر روی موتورها اجرا شده است سوخت بصورت مستقیم در داخل سیلندر تزریق میشود که این به لحاظ فنی کار دشواری است زیرا بر خلاف گازوئیل تحت فشار  و گرما بنزین بصورت سریع منفجر میشود که برای انجام این کار یک زمانبندی بسیار دقیق نیاز است

در این انیمیشن شما یک موتور تزریق مستقیم را میبینید که در آن تمام قسمتهای داخلی موتور در ارتباط با هم این کار را انجام میدهند

ویدئوهای مرتبط